Εγκληματοποίηση και παράνομη διακίνηση έργων τέχνης

 1. MSc thesis
 2. Κορρέ, Χρύσα
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 16 Ιουλίου 2022 [2022-07-16]
 5. Ελληνικά
 6. 66
 7. Κουρούτζας, Χρήστος
 8. Παράνομη διακίνηση έργων τέχνης | εγκληματοποίηση | εγκλήματα των ισχυρών | πολιτιστικός καπιταλισμός | νομιμοποίηση παράνομων εσόδων
 9. 31
 10. 38
 11. 0
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της παράνομης διακίνησης έργων τέχνης και πολιτιστικών αγαθών , υπό το πρίσμα της θετικιστικής και κριτικής εγκληματολογίας. Αρχικώς αναφερόμαστε στα όρια και στις διαδικασίες εγκληματοποίησης, υπό το πρίσμα των προαναφερθέντων εγκληματολογικών ρευμάτων , του φαινομένου της παράνομης διακίνησης έργων πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιχειρείται μία σύνδεση του θέματος με την κοινωνική κατασκευή του εγκληματία και του εγκλήματος εν γένει, καθώς επίσης και του τρόπου που αντιμετωπίζεται το φαινόμενο της παράνομης διακίνησης από τους Θεσμούς Ελέγχου και το Ποινικοκατασταλτικό σύστημα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εγκληματικότητα λευκού περιλαιμίου και στα εγκλήματα των ισχυρών, ενώ επιχειρούνται συνδέσεις των κατηγοριών αυτών με το φαινόμενο της παράνομης διακίνησης έργων τέχνης. Κατόπιν, προσεγγίζεται το Διεθνές πλαίσιο προστασίας και αντιμετώπισης του φαινομένου της παράνομης διακίνησης, μέσω διεθνών Οδηγιών και Συστάσεων, καθώς η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και η σύνδεση του με το διεθνικό και οργανωμένο έγκλημα, εγείρει έντονους προβληματισμούς παγκοσμίως. Επίσης, η νομιμοποίηση παράνομων κεφαλαίων που προκύπτουν από την αγοραπωλησία έργων πολιτιστικής κληρονομιάς, η ένταξη του εμπορίου αυτού σε μια ‘’γκρίζα’’ συναλλαγματική ζώνη και η εξέλιξη του πολιτιστικού καπιταλισμού σε μια νεοφιλελεύθερης μορφής αποικιοκρατία, αποτελούν προβληματικές που επιχειρούμε να αναδείξουμε. Επίσης, επιχειρείται μια σύνδεση του φαινομένου της παράνομης διακίνησης με το οργανωμένο έγκλημα και τα εγκληματικά δίκτυα.
  • This thesis addresses the issue of illicit trafficking on art and cultural goods, from the perspective of Positivist and Critical criminology. Initially we refer to the boundaries and procedures of criminalization, in the light of the aforementioned forensic currents, the phenomenon of the illegal trafficking of cultural heritage projects. It is attempted to link the issue to the social construction of criminal and crime in general, as well as the way the phenomenon of illegal trafficking by the control institutions and the criminal system is addressed. Particular reference is made to white collar crime and the crimes of the powerful, while linking these categories to the phenomenon of illegal trafficking of works of art. The international framework for protecting and tackling the phenomenon of illegal trafficking through international directives and recommendations is then approached, as the development of international trade and its connection to transnational and organized crime raises strong concerns worldwide. Also, the legalization of illegal funds arising from the purchase of cultural heritage projects, the integration of this trade into a 'grey' foreign exchange zone, and the evolution of cultural capitalism into a neoliberal form of colonialism are problematic. It is also attempted to link the phenomenon of illegal trafficking with organized crime and criminal networks.
 12. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές