Η Επιλεκτικότητα του Ποινικοκατασταλτικού Συστήματος απέναντι σε υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος και διαφθοράς.

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΛΟΓΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 16 Ιουλίου 2022 [2022-07-16]
 5. Ελληνικά
 6. 81
 7. ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
 8. ΚΟΥΡΟΥΤΖΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ , ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 9. επιλεκτικότητα | έγκλημα του λευκού περιλαιμίου | οικονομικό έγκλημα | διαφθορά | δικαιοσύνη
 10. 52
 11. 12
 12. 0
 13. Βιδάλη, Σ., Κουλούρης, Ν., Παπαχαραλάμπους, Χ., (επιμ), Εγκλήματα των ισχυρών: Οικονομικό, οργανωμένο έγκλημα και διαφθορά, Εκδόσεις ΕΑΠ.
  • Η ισότητα ενώπιον του νόμου είναι ένα από τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα και μάλιστα προβλέπεται στο άρθρο 4 του Συντάγματος. Ωστόσο, μολονότι η ισότητα αποτελεί διακηρυγμένο στόχο τόσο κατά την νομοθέτηση όσο και κατά την εφαρμογή των νόμων από τις αρμόδιες αρχές, η μελέτη των εγκλημάτων του λευκού περιλαιμίου και ειδικότερα των οικονομικών εγκλημάτων και της διαφθοράς καταδεικνύει μάλλον την επιλεκτικότητα του ποινικοκατασταλτικού συστήματος, σε κάθε στάδιο απονομής της δικαιοσύνης. Στην ανάλυση που ακολουθεί και ειδικότερα στο πρώτο κεφάλαιο, θα παρουσιαστεί το ζήτημα της επιλεκτικότητας της δικαιοσύνης, μέσα από τις κυριότερες εγκληματολογικές θεωρίες που έχουν διατυπωθεί, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναλυθούν τα αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών για την επιλεκτική λειτουργία των φορέων του ποινικοκατασταλτικού συστήματος και συγκεκριμένα της αστυνομίας, των προανακριτικών αρχών, των δικαστηρίων και των σωφρονιστικών καταστημάτων. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η επιλεκτικότητα κατά το στάδιο της νομοθέτησης με επίκεντρο τις τροποποιήσεις του νέου Ποινικού Κώδικα, που έλαβαν χώρα από τα μέσα του έτους 2019 και έπειτα και είχαν σοβαρό αντίκτυπο σε υποθέσεις βαριάς οικονομικής εγκληματικότητας και διαφθοράς, που απασχόλησαν έντονα την κοινή γνώμη, τις τελευταίες δεκαετίες. Το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται στο ζήτημα της διαφθοράς εντός της δικαστικής εξουσίας, στη διάρθρωση των δικαστικών αρχών αλλά και σε χρόνιες δυσλειτουργίες του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, όπως η απουσία πόρων, η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης, ο κατακερματισμός των αρμόδιων αρχών για τη δίωξη των οικονομικών εγκλημάτων και της διαφθοράς, εξετάζοντας την επίδραση των ανωτέρω παραγόντων στην επιλεκτικότητα της δικαιοσύνης και την ατιμωρησία των ισχυρών.
  • The law equality is one of the fundamental rights and it is protected in article 4 of the Hellenic Constitution. Although equality is the intention of the law and the purpose of law authorities, the study of white-collar crimes and in particular financial crimes and corruption, proves the selectivity of justice. In chapter 1 are presented the main criminological theories and in the second chapter are analyzed the results of empirical investigations of selectivity in police, in investigation authorities, in justice authorities and in penitentiaries. The third chapter presents the recent changes in the Greek Penal Code, which resulted in stay without criminal penalty lots of financial crimes and corruption, which shocked Greek public opinion in recent decades. The final chapter deals with the role of corruption of judges and problems in criminal justice system as the lack of resources, the delays in justice and the lack of coordination among enforcement and regulatory agencies which prosecute financial crime and corruption.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.