Διαχρονική εξέλιξη της ξηρασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, με εφαρμογή του δείκτη SPI (Standardized Precipitation Index)

Over time evolution of the drought in the eastern Mediterranean with application of SPI (Standardized Precipitation Index) (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Νιαβής, Δημήτριος
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 325
 7. Νάστος, Παναγιώτης
 8. Χαράλαμπος, Σκουληκάρης | Ευθύμιος, Ζέρβας
 9. Επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής | Ξηρασία | Δείκτης SPI | Ανατολική Μεσόγειος
 10. 1
 11. 84
 12. Περιέχει εικόνες, πίνακες και γραφήματα.
  • Η παρούσα εργασία εξετάζει την εξέλιξη της ξηρασίας σε διάφορες περιοχές στην ανατολική Μεσόγειο, μέσω της επεξεργασίας δεδομένων βροχοπτώσεων και την εφαρμογή του Τυποποιημένου Δείκτη Βροχόπτωσης SPI (Standardized Precipitation Index). Επίσης γίνεται αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. H χωροχρονική εξέλιξη του δείκτη ξηρασίας SPI στην Μεσόγειο υπολογίζεται για χρονικές κλίμακες 3, 6, 12 μηνών, οι οποίες αντιστοιχούν στους προηγούμενους 3, 6, 12 μήνες των συνολικών βροχοπτώσεων αντίστοιχα, κατά την περίοδο 1950-2005. Για το σκοπό αυτό, επεξεργάζονται οι ημερήσιες τιμές βροχοπτώσεων που προκύπτουν από μοντέλο για τις παρακάτω πόλεις της ανατολικής Μεσογείου: την Αλεξάνδρεια, την Αθήνα, την Αττάλεια, τη Δαμασκό, το Ηράκλειο, την Ιερουσαλήμ, το Κάιρο, την Καλαμάτα, τη Λευκωσία, τη Σμύρνη , το Τομπρούκ και την Τρίπολη (Λιβύης). Οι τιμές της βροχόπτωσης ανακτώνται από τη βάση δεδομένων European Climate Assessment & Dataset (ECA&D). Χρησιμοποιώντας τις τιμές βροχόπτωσης που προκύπτουν σύμφωνα με τα σενάρια RCP2.6, RCP4.5 και RCP8.5 για την περίοδο 2006-2100, υπολογίζονται και οι αντίστοιχες τιμές του δείκτη SPI. Ο υπολογισμός του δείκτη SPI γίνεται με βάση υπολογιστικό πρόγραμμα που διατίθεται από το Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό.
  • The present work examines the evolution of drought in various regions in the Eastern Mediterranean, through the processing of rainfall data and the application of the Standardized Precipitation Index SPI (Standardized Precipitation Index). The results are also evaluated and interpreted in relation to climate change. The spatio-temporal evolution of the SPI drought index in the Eastern Mediterranean is calculated for time scales of 3, 6, 12 months, which correspond to the previous 3, 6, 12 months of total rainfall respectively, during the period 1950-2005. Using a model, monthly rainfall values are retrieved from the European Climate assessment & Dataset (ECA & D) database for the following Eastern Mediterranean cities Alexandria, Athens, Antalya, Cairo, Damascus, Heraklion, Jerusalem, Kalamata, Nicosia, Smyrna, Tobruk and Tripolis (Libya). According to the RCP2.6, RCP4.5 and RCP8.5 scenarios for the period 2006-2100, rainfall data is used and the relevant SPI values are also calculated. The calculation of the SPI index is based on a software available from the World Meteorological Organization.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.