Οδηγίες αναπαραγωγής των Webcast του Εναλλακτικού Διδακτικού Υλικού του ΕΑΠ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΦΥΕ40 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Ελληνικά
  4. Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.), ΕΑΠ
  5. 1
  6. ΟΔΗΓΙΕΣ | WEBCAST | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | ΕΔΥ