Ηλεκτρόλυση Νερού για την Παραγωγή Υδρογόνου. Μέθοδοι και Τεχνολογίες , Αποθήκευσης, Μεταφοράς και Χρήσης Υδρογόνου.

Water Electrolysis for Hydrogen Production. Methods and Technologies for Storage, Transportation and Use of Hydrogen. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ηλιάκης, Βασίλειος
 3. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
 4. 01 Ιουλίου 2022 [2022-07-01]
 5. Ελληνικά
 6. 102
 7. Καμπόλης, Αναστάσιος
 8. Λοΐζος, Γεώργιος | Μπουρίκας, Κυριάκος
 9. Ηλεκτρόλυση νερού, παραγωγή υδρογόνου, μέθοδοι αποθήκευσης υδρογόνου
 10. 1
 11. 110
 12. πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Η βιώσιμη ανάπτυξη περνά από την ενεργειακή οικονομία και την μελλοντική της διάρθρωση μέσω του περιορισμού της χρήσης ορυκτών καυσίμων και την ανάπτυξη νέων ενεργειακών τεχνολογιών, οι οποίες δεν θα εκπέμπουν αέρια του θερμοκηπίου. Κάποιοι από τους πολλαπλούς στόχους των αυτών αναδιαρθρώσεων, μεταξύ άλλων, είναι να μειωθούν δραστικά από το ενεργειακό σύστημα οι εκπομπές του CO2, οι ενεργειακές εξαρτήσεις από εισαγόμενα καύσιμα στοχεύοντας στην διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και την, όσο το δυνατόν, μικρότερη εξάρτηση των μεταφορών από πετρέλαιο και η κατανάλωση των ορυκτών καυσίμων καθώς αυτά εξαντλούνται. Η χρήση του υδρογόνου θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τα τρία καίρια αυτά προβλήματα εφόσον γίνει οικονομικά ανταγωνιστικός ως ενεργειακός μεταφορέας. Το υδρογόνο είναι το πιο απλό και το πιο κοινό στοιχείο στο σύμπαν αν και σήμερα χρησιμοποιείται στην εκτόξευση διαστημοπλοίων και σε βιομηχανικές διεργασίες κατεργασίας και παραγωγής προϊόντων τα τελευταία χρόνια στοχεύετε η χρήση του ως εναλλακτικού καυσίμου για την παραγωγή ηλεκτρισμού, για την κίνηση οχημάτων και την θέρμανση κτηρίων. Λόγω της δραστικότητας του σπάνια συναντάται ελεύθερο στη φύση και συναντάται σε πληθώρα ενώσεων. Για την χρήση του λοιπόν πρέπει να απομακρυνθεί από τις ενώσεις στις οποίες περιέχεται και να σχηματιστεί στη μοριακή μορφή του. Μια τεχνολογία που έχει ερευνηθεί τις τελευταίες δεκαετίες και θα μελετηθεί στην παρούσα μελέτη είναι η ηλεκτρόλυση νερού.
  • Sustainable development goes beyond the energy economy and its future structure through the reduction of the use of fossil fuels and the development of new energy technologies that will not emit greenhouse gases. Some of the multiple goals of these restructurings, among others, are to drastically reduce CO2 emissions from energy systems, energy dependencies on imported fuels with the aim of diversifying energy sources and minimizing dependence on oil transportation. and the consumption of fossil fuels as they run out. The use of hydrogen could tackle these three key problems if it becomes economically competitive as an energy carrier. Hydrogen is the simplest and most common element in the universe, although it is currently used in spacecraft launching and in industrial processing and production processes. buildings. Due to its activity it is rarely found free in nature and is found in a variety of compounds. For its use, therefore, it must be removed from the compounds in which it is contained and formed in its molecular form. One technology that has been researched in recent decades and will be studied here is water electrolysis.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.