Υδάτινη ρύπανση, η αντιμετώπιση από την υπεράκτια εξόρυξη πετρελαίου και η εκμετάλλευση των υδρογονοανθράκων

 1. MSc thesis
 2. Θεοφυλίδου, Κρυσταλλία
 3. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 140
 7. Στάθη, Παναγιώτα
 8. Γιαννακάς, Άρης | Μπουρίκας, Κυριάκος
 9. Εξόρυξη υδρογονοανθράκων, ρύπανση θαλάσσιου οικοσυστήματος από το πετρέλαιο, επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον από την εξόρυξη υδρογονοανθράκων
 10. 17
 11. 36
 12. 16
 13. Τα τελευταία χρόνια οι παγκόσμιες ανάγκες για ορυκτά καύσιμα είχαν σαν αποτέλεσμα την υπερεκμετάλλευση των περισσότερων χερσαίων κοιτασμάτων με τα περισσότερα από αυτά να οδηγούνται στην εξάντληση. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εξόρυξη πετρελαίου σε θαλάσσιο περιβάλλον είναι πολύ σοβαρές και μακροχρόνιες. Οι υδρογονάνθρακες εμφανίζουν σοβαρή τοξικότητα για πολλούς θαλάσσιους οργανισμούς. Τόσο τα ωά όσο και τα νεαρά ψάρια εμφανίζουν έντονη ευαισθησία στην ρύπανση που προκαλείται από τους υδρογονάνθρακες. ένα ατύχημα στην λεκάνη της Μεσογείου είναι ικανό να δημιουργήσει τεράστιες οικονομικές συνέπειες με διασυνοριακό χαρακτήρα στις χώρες της Μεσογειακής λεκάνης αλλά και ανεπανόρθωτες ζημιές στα ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήματα. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τους κινδύνους που προέρχονται από τις δραστηριότητες εξόρυξης υδρογονανθράκων έτσι ώστε να διατηρηθεί μια καλή περιβαλλοντική κατάσταση του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής ήταν να γίνει μια σύντομη ανασκόπηση της υδάτινης ρύπανσης από τις διάφορες εξέδρες εξόρυξης των ατυχηματικών διαρροών και την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα με απώτερο σκοπό την παρουσίαση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του θαλάσσιου και παράκτιου οικοσυστήματος
  • Τα τελευταία χρόνια οι παγκόσμιες ανάγκες για ορυκτά καύσιμα είχαν σαν αποτέλεσμα την υπερεκμετάλλευση των περισσότερων χερσαίων κοιτασμάτων με τα περισσότερα από αυτά να οδηγούνται στην εξάντλησηΤα τελευταία χρόνια οι παγκόσμιες ανάγκες για ορυκτά καύσιμα είχαν σαν αποτέλεσμα την υπερεκμετάλλευση των περισσότερων χερσαίων κοιτασμάτων με τα περισσότερα από αυτά να οδηγούνται στην εξάντληση. Σήμερα όλες οι χερσαίες εκτάσεις του πλανήτη έχουν ερευνηθεί για τον εντοπισμό κοιτασμάτων, τα οποία θα μπορούν να εκμεταλλευτούν εμπορικά, ενώ έχουν ανακαλυφθεί αξιόλογα κοιτάσματα υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εξόρυξη πετρελαίου σε θαλάσσιο περιβάλλον είναι πολύ σοβαρές και μακροχρόνιες. Οι υδρογονάνθρακες εμφανίζουν σοβαρή τοξικότητα για πολλούς θαλάσσιους οργανισμούς. Τόσο τα ωά όσο και τα νεαρά ψάρια εμφανίζουν έντονη ευαισθησία στην ρύπανση που προκαλείται από τους υδρογονάνθρακες. ένα ατύχημα στην λεκάνη της Μεσογείου είναι ικανό να δημιουργήσει τεράστιες οικονομικές συνέπειες με διασυνοριακό χαρακτήρα στις χώρες της Μεσογειακής λεκάνης αλλά και ανεπανόρθωτες ζημιές στα ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήματα. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τους κινδύνους που προέρχονται από τις δραστηριότητες εξόρυξης υδρογονανθράκων έτσι ώστε να διατηρηθεί μια καλή περιβαλλοντική κατάσταση του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής ήταν να γίνει μια σύντομη ανασκόπηση της υδάτινης ρύπανσης από τις διάφορες εξέδρες εξόρυξης των ατυχηματικών διαρροών και την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων με απώτερο σκοπό την παρουσίαση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του θαλάσσιου και παράκτιου οικοσυστήματος
  • In recent years, the global demand for fossil fuels has resulted in the overexploitation of most land deposits with most of them being driven to exhaustion. Today, all land areas of the planet have been explored for deposits, which can be commercially exploited, while significant hydrocarbon deposits have been discovered in marine areas. The environmental impacts of oil extraction in the marine environment are very serious and long-lasting. Hydrocarbons exhibit severe toxicity to many marine organisms. Both eggs and juvenile fish are highly sensitive to hydrocarbon pollution. an accident in the Mediterranean basin is capable of creating enormous economic consequences of a cross-border nature in the countries of the Mediterranean basin as well as irreparable damage to sensitive marine ecosystems. For this reason it is important that Member States take the necessary measures in order to effectively deal with the risks arising from hydrocarbon extraction activities in order to maintain a good environmental status of the marine ecosystem. The purpose of this dissertation was to make a brief review of the water pollution from the various mining rigs, accidental spills and the exploitation of hydrocarbons in Greece with the ultimate aim of presenting the environmental impacts of the marine and coastal ecosystem.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.