Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών (2014-2015)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΔΕΟ40 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Ελληνικά
  4. ΓΙΑΝΝΙΑΣ, ΨΕΙΡΙΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΜΕΛΟΣ ΣΕΠ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)
    • Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών
  5. Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών