Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Κείμενο
 3. ΔΕΟ40 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 4. Ελληνικά
 5. ΓΙΑΝΝΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ) | ΨΕΙΡΙΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΜΕΛΟΣ ΣΕΠ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
 6. ΓΙΑΝΝΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
 7. ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΑΚΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
  • Πρωτότυπο
 8. ΓΙΑΝΝΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
  • Μultiple choice questions
 9. Μultiple choice questions