Κλασική Φυσική Ι – Εργαστήρια Φυσικής

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΦΥΕΦΙ Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. Τζαμαρίας, Σπυρίδων
 5. Τζαμαρίας, Σπυρίδων
 6. Τζαμαρίας, Σπυρίδων
 7. Βεργανελάκης, Βασίλης
 8. 7
  • Ο βασικός στόχος αυτών των διαλέξεων αφορά στην υποστήριξη της προετοιμασίας των φοιτητών προκειμένου να εκτελέσουν πειραματική εργασία στο εργαστήριο Φυσικής.. Παράλληλα, οι διαλέξεις αναφέρονται σε στατιστικές μεθόδους ανάλυσης δεδομένων και σε ειδικά θέματα σύγχρονης φυσικής ώστε να εφοδιάσουν τον φοιτητή με απαραίτητες γνώσεις για να διαπραγματευτεί θέματα που αφορούν την αιχμή της έρευνας αναφορικά με τη δόμηση και θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις της ύλης και σε εφαρμογές της σωματιδιακής ακτινοβολίας.
 9. Πειραματικός Σχεδιασμός | Οργανολογία | Μεθοδολογία Μετρήσεων | Ανάλυση Πειραματικών Δεδομένων | Έλεγχος Θεωρητικών Υποθέσεων | Έννοιες Στατιστικής | Κατανομή Πειραματικών Μετρήσεων | Στατιστικά Σφάλματα | Μέθοδοι Ολοκλήρωσης Monte Carlo | Προσομοίωση Διαδοχικών Σκεδάσεων | Εκτέλεση και Προσομοίωση Πειράματος Σκέδασης | Στατιστική Διαδικασία της Εκτίμησης | Μέθοδος Μέγιστης Πιθανοφάνειας | Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων | Έλεγχος στατιστικών ιδιοτήτων της εκτίμησης με προσομοίωση πειραμάτων | Μηχανικά Ανάλογα | Χρήση Μηχανικών Αναλόγων και Προσομοιώσεων στη μελέτη φαινομένων | Μηχανικό Ανάλογο Σκέδασης (Επιφάνεια 1/r) και Πειραματισμοί και μελέτη λειτουργικών χαρακτηριστικών φωτοπολλαπλασιαστή | Ενεργός Διατομή | Μελέτη σκέδασης ακτίνων α σε πυρήνες (πείραμα Geiger-Marsden) | Σκέδαση Compton | Ειδική Σχετικότητα | Λειτουργία Πειράματος Αστροσωματιδιακής Φυσικής | Συλλογή Δεδομένων και Επεξεργασία Σήματος | Ανακατασκευή Φυσικών Χαρακτηριστικών Κοσμικών Καταιονισμών | Παραγωγή Τυχαίων Αριθμών | Συνέπειες Θεωρήματος Κεντρικού ορίου | Νόμος Καταστροφών | Σκέδαση Coulomb | Πείραμα Geiger-Marsden
 10. Οι σελίδες αυτές είναι συμβατές με το πρόγραμμα πλοήγησης Mozilla Firefox 2 ή Internet Explorer 7. Χρήση άλλων προγραμμάτων πλοήγησης ίσως δημιουργήσει προβλήματα στην επισκόπηση ορισμένων διαλέξεων.