Εισαγωγή στην πυρηνική φυσική

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΦΥΕ40 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Ελληνικά
  4. Ασημακόπουλος, Παναγιώτης Α.
    • 304 σ. : πίν.,σχέδ. ; 28 εκ.
  5. Θεωρία των κβάντων | Σχετικότητα | Πυρηνική φυσική | Κβαντική φυσική