Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΕ ΈΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΙΕΚ LE MONDE

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΑΓΓ68 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. ΜΟΛΦΕΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  4. ΣΗΦΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  5. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ - ΛΥΤΡΑ, ΣΟΦΙΑ
  6. ΣΗΦΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ