Οντολογίες (Σερεμέτη-ΗΤ-ΠΛΗ40)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΠΛΗ40 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΣΕΡΕΜΕΤΗ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ
 5. ΚΑΜΕΑΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ
 6. ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 7. Ο χρόνος μελέτης του συγκεκριμένου υλικού σχετίζεται με τον προσωπικό ρυθμό μελέτης και αφομοίωσης της γνώσης.
  • Σκοπός αυτού του εκπαιδευτικού υλικού είναι να κατανοήσετε την έννοια της οντολογίας ως τυπικής αναπαράστασης της γνώσης, να εμβαθύνετε στους τρόπους αναπαράστασης της οντολογίας μέσω των σημασιολογικών γλωσσών, να εξοικειωθείτε με τον τρόπο εφαρμογής των οντολογιών σε διάφορα περιβάλλοντα, να διακρίνεται τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την έννοια της οντολογίας, τους τρόπους κατασκευής και διαχείρισής του, να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας σε σχέση με τα λογισμικά που αφορούν στις διεργασίες που αναφέρονται στον κύκλο ζωής μιας οντολογίας.
 8. Δεν υπάρχει έντυπο υλικό στην ΠΛΗ40
 9. Οντολογίες, Σημασιολογικές Γλώσσες, Μηχανική Οντολογιών | Ontologies, Semantic Languages, Ontology Engineering