ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΤΛΧ51 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΡΕΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  4. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ