Στρατηγικές Τραπεζικής Ανάπτυξης

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΤΛΧ51 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. Γεωργούτσος, Δημήτρης
 5. Βασιλείου, Δημήτριος
 6. Βασιλείου, Δημήτριος
 7. Αρσένος, Παναγιώτης | Κοσμίδου, Κυριακή
 8. Για την μελέτη του παρόντος Ε.Δ.Υ. δεν προτείνεται συγκεκριμένος χρόνος, διότι αυτός ποικίλει ανάλογα με το υπόβαθρο του φοιτητή. Εάν ο φοιτητής έχει οικονομικές γνώσεις, τότε μία φορά παρακολούθησης πιθανόν είναι αρκετή, με εμβάθυνση στα σημεία στα οποία παρουσιάζει κενά. (18 Ώρες + 34 Λεπτά)
  • Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό θα βοηθήσει τον φοιτητή να εμβαθύνει στην Τραπεζική Διοίκηση. Η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού αυτού υλικού αποτελεί μία καλή επανάληψη, η οποία πιθανότατα θα λύσει στον εκπαιδευόμενο σημαντικές απορίες.
 9. Το Εναλλακτικό αυτό Διδακτικό Υλικό συμπληρώνει τα κεφάλαια 1 ως 9 του Γ’ Τόμου της Θεματικής Ενότητας ΤΡΑ 51 και βοηθούν τον φοιτητή να αποκτήσει το αναγκαίο επιστημονικό υπόβαθρο για να καταλάβει τις διαδικασίες της Τραπεζικής Διοίκησης. Το παρόν ΕΔΥ βελτιώνει την γνώση των φοιτητών, μέσω της διευκρίνησης των εννοιών που αναπτύσσονται στο σχετικό τόμο. Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό συνοδεύει τον Γ’ Τόμο της Θεματικής Ενότητας ΤΡΑ51 «Τραπεζική Διοίκηση» και αναλύει σε βάθος τα κεφάλαια 1 ως 9. Το παρόν Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό συμπληρώνει τα κεφάλαια 1 ως 9, του βιβλίου «Στρατηγικές τραπεζικής Διοίκησης», της Θεματικής Ενότητας ΤΡΑ51, του Μ.Π.Σ. της Τραπεζικής.
 10. Ασυμμετρία πληροφόρησης | Διαχείριση ενεργητικού παθητικού | Διαχείριση ρευστότητας | Κεφαλαιακή επάρκεια | Economies of scale | Συγχωνεύσεις και εξαγορές | Mergers and acquisitions | Κεντρική τράπεζα | Central bank | Asymmetry of information | Liquidity management | Capital adequacy
 11. Το υλικό είναι άρτια δομημένο, έτσι ώστε να μην απαιτούνται προγενέστερες γνώσεις σε θέματα Τραπεζικής Διοίκησης.