Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από τα Ενεργειακά Έργα

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΠΣΕ60 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΤΣΟΥΤΣΟΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ)
 5. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ)
 6. ΜΕΜΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ)
 7. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ)
 8. Μπορεί να μελετηθεί σε 3 φάσεις: 1o μέρος (2 ώρες), 2ο μέρος (4 ώρες), 3ο μέρος (2 ώρες). (39 Σελίδες + 52 Εικόνες)
  • Ο φοιτητής: θα αποκομίσει από το ΕΔΥ, κατά το δυνατόν, εμπειρία από τα πραγματικά συστήματα (από την εμπειρία μας μέχρι τώρα μικρό ποσοστό των σπουδαστών έχει πραγματική εικόνα τέτοιων συστημάτων), θα διαμορφώσει πληρέστερη άποψη που θα του χρησιμεύσει, ακόμη και στην επίλυση σχετικών προβλημάτων στην επαγγελματική του σταδιοδρομία, εκτός από το οπτικοακουστικό υλικό, το ΕΔΥ εκσυγχρονίζει και συμπληρώνει το προ 7ετίας κείμενο με σημερινούς προβληματισμούς, το ΕΔΥ δεν έχει στόχο να εμβαθύνει, όσο να δημιουργήσει πραγματική και σφαιρική εικόνα γύρω από τα πραγματικά περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται με τα ενεργειακά έργα, ο φοιτητής πρέπει να το μελετήσει για να ολοκληρώσει τη γνώση και την εμπειρία του, αλλά εκτιμάται ότι θα επιδιώξει ο ίδιος να αντλήσει παραστάσεις από τα πραγματικά έργα.
 9. Θ.Ε. ΠΣΕ 60 / Τόμος Α - Κεφάλαιο 4.
 10. ηλιακή ενέργεια, φωτοβολταϊκά συστήματα, αιολική ενέργεια, βιομάζα, υδροηλεκτρικά, εξοικονόμηση ενέργειας, solar energy, photovoltaic systems, wind energy, biomass, hydros, energy saving
 11. Δεν προαπαιτούνται γνώσεις. Βοηθά το σπουδαστή στην αρχική του επαφή με το αντικείμενο (π.χ. ηλιοθερμικά, φωτοβολταϊκά, βιομάζα), επίσης στο τέλος μπορεί να επανέλθει με πραγματικά προβλήματα, ΔΕΝ υποκαθιστά κεφάλαιο ή ενότητα.