Εναλλακτικό διδακτικό υλικό (webcasts) για την εργαστηριακή ενότητα "Χημεία" Α΄ μέρος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΦΥΕΧΙΙ Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Κλούρας, Νικόλαος | Μπογοσιάν, Σογομών | Βάκρος, I. | Μπουρίκας, K. | Συνεβριώτης, I. | Σοφός, Δ.
  4. Σπανός, Νίκος
  5. Τζαμαρίας, Σπυρίδων
  6. 2
  7. Για να δείτε τις βιντεοδιαλέξεις απαιτούνται: Internet Explorer 5.0 ή μεταγενέστερο Real Player 8 ή μεταγενέστερο Προτεινόμενη ανάλυση οθόνης: 1024 x 768 ή μεγαλύτερη