Στοιχειώδη Σωμάτια

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΦΥΕ40 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΕΚΕΦΕ, «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»)
 5. ΜΠΑΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ)
 6. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 7. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΕΑΝΔΡΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
 8. Υπολογίζεται ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στο υπερκείμενο μαζί με τις βιβλιογραφικές αναφορές μπορεί να καλυφθεί σε περίπου 8 διδακτικές ώρες και αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 2 Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις. (80 Σελίδες + 80 Εικόνες)
  • Μετά την μελέτη του υπερκειμένου ο φοιτητής: Θα μπορέσει να αντιληφθεί πληρέστερα την εξέλιξη της έρευνας στην φυσική των Στοιχειωδών Σωματιδίων και να κατανοήσει τις βασικές ιδιότητες τους, και τις αλληλεπιδράσεις τους, θα είναι σε θέση να κατανοεί την δομή της ύλης, τα λεπτόνια και τα κουάρκ, καθώς και τις σύνθετες αδρονικές καταστάσεις, θα μπορεί να περιγράψει με βάση τους νόμους διατήρησης και τις συμμετρίες πάνω στις οποίες βασίζονται, τις αντιδράσεις μεταξύ των στοιχειωδών σωματιδίων, θα μπορεί να εμβαθύνει στην έννοια των αλληλεπιδράσεων στο κβαντικό επίπεδο και στην περιγραφή τους στα πλαίσια της κβαντικής θεωρίας πεδίου, θα είναι σε θέση να κατανοεί την λειτουργία των μεγάλων επιταχυντικών διατάξεων και την σημασία τους στην εξέλιξη της επιστημονικής έρευνας, θα είναι σε θέση να περιγράφει τα σημαντικότερα προβλήματα της σύγχρονής Φυσικής των Στοιχειωδών Σωματιδίων και τις αναζητήσεις στα μελλοντικά πειράματα.
 9. Το παρόν υπερκείμενο επεκτείνει θεματικά, εμβαθύνει και προσφέρει με εύληπτο τρόπο σημαντικά θέματα που καλύπτονται από το έντυπο υλικό. Τέτοια θέματα είναι η δομή των αδρονίων, το πρότυπο των κουάρκ, το πρότυπο των παρτονίων, η κβαντική ηλεκτροδυναμική, το Καθιερωμένο πρότυπο των ηλεκτρασθενών αλληλεπιδράσεων. Ακόμα, το πολυμεσικό περιβάλλον του υπερκειμένου, αποτελεί ένα ελκυστικό και λειτουργικό περιβάλλον που ενθαρρύνει την μελέτη και προτρέπει προς αναζήτηση περαιτέρω γνώσης. Το παρόν υπερκείμενο συνδέεται άμεσα με το έντυπο υλικό αλλά το επεκτείνει σημαντικά. Υλικό που παρέχεται απο το ΕΑΠ: Eισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, IΩΑΝΝΗΣ Δ. BΕΡΓΑΔΟΣ, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.
 10. στοιχειώδη σωμάτια, κβαντική μηχανική, ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις, ασθενείς αλληλεπιδράσεις, ισχυρές αλληλεπιδράσεις, λεπτόνια, αδρόνια, μεσόνια, σπιν, ισοτοπικό σπίν, παραδοξότητα, βαρυονικός αριθμός, λεπτονικοί αριθμοί, ομοτιμία, συμμετρίες, νόμοι διατήρησης, επιταχυντές σωματίων, ανιχνευτές σωματίων, πρότυπο των κουάρκ, πρότυπο των παρτονίων, ανελαστικές σκεδάσεις, διαγράμματα Feynman, χρώμα των κουάρκ, κβαντική χρωμοδυναμική, γκλούον, κβαντική θεωρία πεδίου, κβαντική ηλεκτροδυναμική, αντιύλη, αντισωμάτιο, Καθιερωμένο πρότυπο των ηλεκτρασθενών αλληλεπιδράσεων, τοπ κουάρκ, νετρίνα, οικογένειες λεπτονίων, οικογένειες κουάρκ, υπερσυμμετρία, μεγάλη ενοποίηση, elementary particles, quantum mechanics, electromagnetic interactions, weak interactions, strong interactions, leptons, hadrons, mesons, spin, isotopic spin, strangeness, baryonic number, leptonic numbers, parity, symmetries, conservation laws, particle accelerators, particle detectors, quark model, parton model, deep inelastic scattering, Feynman graphs, quark color, quantum chromodynamics, gluon, quantum field theory, quantum electrodynamics, standard model of electroweak interactions, top quark, neutrinos, leptons generations, quark generations, supersymmetry, grand Unification