Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής για την Θεματική Ενότητα 'Κβαντική Φυσική' ΦΥΕ 40

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΦΥΕ40 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΕΑΝΔΡΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
 5. ΜΠΑΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ)
 6. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΕΚΕΦΕ, «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»)
 8. Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης μπορεί να γίνει είτε ολοκληρώνοντας κάθε φορά ένα από τα quiz που προτείνονται στο αριστερό πλαίσιο, είτε ολοκληρώνοντας μέρος από το quiz κάθε φορά χρησιμοποιώντας την δυνατότητα ενδιάμεσης βαθμολόγησης που παρέχεται. Ο χρόνος για την ολοκλήρωση ενός από τα quiz είναι περίπου 2 ώρες. (86 Ερωτήσεις)
  • Αυτοαξιολόγηση φοιτητών με στόχο τον εντοπισμό των ελλείψεων και των αδυναμιών στην μελέτη της Κβαντικής Φυσικής στην ΦΥΕ 40. Οι ελλείψεις που εντοπίζονται μπορούν να αντιμετωπιστούν με μελέτη των λεπτομερών λύσεων που παρέχονται μαζί με το παρόν υλικό αλλά και με επαναλήψεις και λύσεις άλλων παρεμφερών ασκήσεων απο τον έντυπο υλικό. Συμπλήρωση των γνώσεων μέσω των λύσεων προβλημάτων όπου δίνεται έμφαση σε ορισμένα θεωρητικά θέματα που δεν καλύπτονται με τόση λεπτομέρεια από το έντυπο υλικό. Για παράδειγμα σε ορισμένες ερωτήσεις δίνεται καλύτερη εποπτική εικόνα των κυματοσυναρτήσεων βασικών συστημάτων και εικονογραφείται η χρονική εξέλιξη του πραγματικού και του φανταστικού μέρους τους. Βελτίωση του τρόπου αφομοίωσης της ύλης της κβαντικής φυσικής με χρήση ερωτήσεων απαντήσεων σε περιβάλλον αλληλεπιδραστικό που δημιουργεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον κατα την διαδικασία της μάθησης.
 9. Τόμος Μελέτης: Στ.Τραχανάς "Κβαντομηχανική Ι" (νέα έκδοση): Θεμελιώδεις Αρχές, Απλά Συστήματα, Δομή της Ύλης, Πανεπ. Εκδ Κρήτης, 2005 - Κεφάλαια:1-11.
 10. φράγμα δυναμικού, κυματοσυνάρτηση, αρμονικός ταλαντωτής, ατομο υδρογόνου, σφαιρικές αρμονικές, στροφορμή, διατήρηση πιθανότητας, μεταθέτης τελεστών, σταθερά κανονικοποίησης, Πιθανότητα, ιδιοκαταστάσεις, ιδιοτιμές, εξίσωση Schrodinger, ιδιοδιανύσματα, πηγάδι δυναμικού, κατανομή πιθανότητας, Χαμιλτονιανή, Ιδιοκαταστάσεις, ρεύμα πιθανότητας, συντελεστής διέλευσης, τελεστές δημιουργίας-καταστροφής, αναμενόμενη τιμή, spin, μήκος κύματος de Broglie, αναπαράσταση τελεστή, potential barrier, wavefunction, harmonic oscillator, hydrogen atom, spherical harmonics, angular momentum, probability conservation, commutator, normalization constant, probability, eigenstate, eigenvalue, Schrodinger equation, eigenvector, square well potential, Hamiltonian, spin, probability current
 11. Πρωτού επιχειρήσετε τα quiz της κάθε ενότητας θα πρέπει να έχετε μελετήσει τα αντίστοιχα κεφάλαια του έντυπου υλικού απο το Στ.Τραχανάς "Κβαντομηχανική Ι" (νέα έκδοση): Θεμελιώδεις Αρχές, Απλά Συστήματα, Δομή της Ύλης, Πανεπ. Εκδ Κρήτης, 2005. Θα πρέπει ακόμα να έχετε μελετήσει ορισμένα αντιπροσωπευτικά προβλήματα απο τον συνοδευτικό τόμο 'Προβλήματα Κβαντομηχανικής' του Σ. Τραχανά.