ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΜΑΖΑΣ, ΡΟΠΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ, ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΕΔΙΑ, ΜΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ, ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ,

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΦΥΕ24 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Ελληνικά
  4. Καραχάλιος, Γεώργιος | Περιβολαρόπουλος, Λέανδρος | Συνεβριώτης, I. | Μακεδόνας, Α. | Τζιάκος, I.
  5. Καραχάλιος, Γεώργιος
  6. Τζαμαρίας, Σπυρίδων, Καθηγητής, Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
  7. 2
  8. Για να δείτε τις βιντεοδιαλέξεις απαιτούνται: Internet Explorer 5.0 ή μεταγενέστερο Real Player 8 ή μεταγενέστερο Προτεινόμενη ανάλυση οθόνης: 1024 x 768 ή μεγαλύτερη