Ηλεκτρομαγνητισμός

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΦΥΕ24 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΚΥΛΑΦΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ)
 5. ΚΥΛΑΦΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ)
 6. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 7. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΕΑΝΔΡΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
 8. Υπολογίζεται ότι η λύση των ασκήσεων του υπερκειμένου θα απαιτήσουν συνολικά περί τις 50 ώρες. Οι ασκήσεις του υπερκειμένου είναι διαβαθμισμένες. Στην αρχή είναι οι εύκολες και μετά οι δυσκολότερες. Για τις εύκολες θα απαιτηθούν 5 – 10 λεπτά της ώρας, ενώ για τις δύσκολες 30 – 60 λεπτά. Αν απαιτείται περισσότερος χρόνος, αυτό σημαίνει ότι δεν κατανοήσατε τα λυμένα Παραδείγματα και τις Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης του βιβλίου. Οι ασκήσεις των εξετάσεων θα είναι πιο κοντά προς τις δύσκολες παρά προς τις εύκολες και θα σας δίνονται περίπου 45 λεπτά με μια ώρα για κάθε άσκηση. (71 Ασκήσεις)
  • Όπως, αν μελετήσει κάποιος το κολύμπι θεωρητικά χωρίς καμία εξάσκηση και πάει στη θάλασσα, το πιο πιθανό είναι ότι θα πνιγεί, έτσι και με τη Φυσική, μόνο με τη θεωρία δύσκολα θα μπορέσει να λύσει ασκήσεις στις εξετάσεις. Η ανάγνωση, ακόμα και η μελέτη του βιβλίου τού Ηλεκτρομαγνητισμού, δεν αρκεί για να προετοιμαστεί κάποιος να εξεταστεί στο θέμα του Ηλεκτρομαγνητισμού. Μόνον αν κάποιος λύσει αρκετές ασκήσεις θα αισθανθεί ότι κατανόησε τη θεωρία και ότι είναι έτοιμος να λύσει σε εξετάσεις παρόμοιες αλλά άγνωστες ασκήσεις. Το παρόν υπερκείμενο δίνει τη δυνατότητα στον φοιτητή να ελέγξει την ικανότητά του να λύνει ασκήσεις Ηλεκτρομαγνητισμού παρόμοιες με αυτές που θα του ζητηθούν να λύσει στις εξετάσεις.
 9. Οι ασκήσεις του παρόντος υπερκειμένου βασίζονται στη θεωρία του Τόμου Μελέτης της ΦΥΕ 24 (Ν. Κυλάφης, “Ηλεκτρομαγνητισμός”) και είναι παραπλήσιες με τα Παραδείγματα και τις Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης του βιβλίου.
 10. νόμος Coulomb, νόμος Gauss, ηλεκτρικό δυναμικό, πυκνωτές, διηλεκτρικά, ρεύμα, αντίσταση, κυκλώματα συνεχούς ρεύματος, μαγνητικά πεδία, μαγνητική επαγωγή, αυτεπαγωγή, αμοιβαία επαγωγή, κυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος, εξισώσεις, Maxwell, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, Coulomb's law, Gauss' law, electric potential, capacitors, dielectrics, current, resistance, circuits of continuous current, magnetic fields, magnetic induction, self induction, mutual induction, circuits of alternating current, Maxwell's equations, electromagnetic waves
 11. Προϋπόθεση είναι να έχει μελετηθεί το βιβλίο του Ηλεκτρομαγνητισμού και να έχουν κατανοηθεί τα Παραδείγματα και οι Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης του βιβλίου.