Πιθανότητες

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΜΣΜ50 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. Δάρας, Τρύφων
 5. Ανούσης, Μιχαήλ
 6. Χατζηνικολάου, Μαρία
 7. Ανούσης, Μιχαήλ
 8. Ο χρόνος μελέτης του υλικού, όπως είναι ίσως φυσικό, εξαρτάται από τις ήδη προϋπάρχουσες γνώσεις του φοιτητή-αναγνώστη και τις τυχόν ανάγκες του. Επειδή είναι δομημένο σε μικρές και καλά ορισμένες παραγράφους, οι οποίες έχουν σχετική ανεξαρτησία μεταξύ τους, αποφεύγεται η πολύωρη, εκτενής και μερικές φορές άσκοπη «περιπλάνηση» του φοιτητή στο υλικό. (183 Σελίδες)
  • Όταν κάποιος προσπαθεί να μελετήσει ένα αντικείμενο-θεωρία μέσω μιας Θεματικής Ενότητας ενός Μεταπτυχιακού (ή Προπτυχιακού) Προγράμματος Σπουδών στο Ε.Α.Π (ή γενικότερα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση), αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες όπως: υπάρχουν πολλά μέρη της εν λόγω θεωρίας που απαιτούν διευκρινίσεις ή τυχόν σύνδεση με προηγούμενες γνώσεις, είναι δύσκολο να αντιληφθεί διαισθητικά μερικές από τις θεωρητικές έννοιες, δεν υπάρχουν για συγκεκριμένα μέρη της ύλης πολλά και αναλυτικά λυμένα παραδείγματα, δεν υπάρχουν εφαρμογές σε πραγματικά προβλήματα, αν και για την μελέτη της θεωρίας χρησιμοποιούνται, από τους φοιτητές, συγγράμματα πέραν αυτού που διανέμεται από το Ε.Α.Π., το περιεχόμενο τους συχνά δυσκολεύει αντί να διαφωτίζει το θεωρητικό μέρος των Θ.Ε. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί τις περισσότερες φορές αναφέρονται σε μια πληθώρα άλλων εννοιών άγνωστων στον φοιτητή (για την μελέτη και κατανόηση των οποίων απαιτείται αρκετός χρόνος) είτε γιατί ακολουθούν διαφορετική εκπαιδευτική κατεύθυνση από εκείνη της Θ.Ε., αν και η μελέτη των φοιτητών είναι πολύωρη, συστηματική και επιμελής εν τούτοις είναι δύσκολο πολλές φορές να αναπαραγάγουν την γνώση που έχουν ήδη αποκτήσει, για την επίλυση των προβλημάτων των γραπτών εργασιών (κυρίως, γιατί δεν έχουν κατανοήσει σε βάθος την αντίστοιχη θεωρία και την τυχόν μεθοδολογία που την «συνοδεύει»), χρησιμοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία της διδασκαλίας τόσο σε συμβατικά προγράμματα σπουδών όσο και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (μέσω κυρίως του Ε.Α.Π.), και ακολουθώντας τη πρακτική ανάλογων προγραμμάτων, αναπτύξαμε εναλλακτικό συμπληρωματικό διδακτικό υλικό έχοντας σαν στόχο την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων.
 9. Τόμος Α΄: Πιθανότητες και Στατιστική Ι, ΕΑΠ, Πάτρα, 2000 (ΔΙΠ 50/1), Τόμος Β΄: Πιθανότητες και Στατιστική ΙΙ, ΕΑΠ, Πάτρα, 2000 (ΔΙΠ 50/2). Το συγκεκριμένο ΕΔΥ αναφέρεται σε όλα τα κεφάλαια των παραπάνω δύο τόμων του (Γ), με παραπέρα αναφορά σε έννοιες της Θεωρίας Πιθανοτήτων που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω τόμους.
 10. Πιθανότητα | Πείραμα τύχης | Άλγεβρα | Διατάξεις | Συνδυασμοί | Δεσμευμένη πιθανότητα | Probability | Random experiment | Algebra
 11. Οι προαπαιτούμενες γνώσεις είναι βασικά στοιχεία του Απειροστικού Λογισμού.