Στατιστική

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΜΣΜ50 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. Δάρας, Τρύφων
 5. Ανούσης, Μιχαήλ
 6. Χατζηνικολάου, Μαρία
 7. Ανούσης, Μιχαήλ
 8. Ο χρόνος μελέτης του υλικού, όπως είναι ίσως φυσικό, εξαρτάται από τις ήδη προϋπάρχουσες γνώσεις του φοιτητή-αναγνώστη και τις τυχόν ανάγκες του. Επειδή είναι δομημένο σε καλά ορισμένες παραγράφους (διαλέξεις), οι οποίες έχουν σχετική ανεξαρτησία μεταξύ τους, αποφεύγεται η πολύωρη, εκτενής και μερικές φορές άσκοπη «περιπλάνηση» του φοιτητή στο υλικό. (7 Ώρες + 8 Λεπτά)
  • Όταν κάποιος προσπαθεί να μελετήσει ένα αντικείμενο-θεωρία μέσω μιας Θεματικής Ενότητας ενός Μεταπτυχιακού ή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο Ε.Α.Π ή γενικότερα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες όπως: είναι δύσκολο να αντιληφθεί διαισθητικά μερικές από τις θεωρητικές έννοιες, δεν υπάρχουν για συγκεκριμένα μέρη της ύλης πολλά και αναλυτικά λυμένα παραδείγματα, δεν υπάρχουν εφαρμογές σε πραγματικά προβλήματα, υπάρχουν πολλά μέρη της εν λόγω θεωρίας που απαιτούν διευκρινίσεις ή τυχόν σύνδεση με προηγούμενες γνώσεις, αν και η μελέτη των φοιτητών είναι συστηματική και επιμελής εν τούτοις είναι δύσκολο πολλές φορές να αναπαραγάγουν την γνώση που έχουν ήδη αποκτήσει χρησιμοποιώντας το υπάρχον υλικό, για την επίλυση προβλημάτων (κυρίως, γιατί δεν έχουν κατανοήσει σε βάθος την αντίστοιχη θεωρία και την τυχόν μεθοδολογία που την «συνοδεύει»), χρησιμοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία της διδασκαλίας τόσο σε συμβατικά προγράμματα σπουδών όσο και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (μέσω κυρίως του Ε.Α.Π.), και ακολουθώντας τη πρακτική ανάλογων προγραμμάτων, αναπτύξαμε εναλλακτικό συμπληρωματικό διδακτικό υλικό με την μορφή βιντεο-διαλέξεων, έχοντας σαν στόχο την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων.
 9. Τόμος Α΄: Πιθανότητες και Στατιστική Ι, ΕΑΠ, Πάτρα, 2000 (ΔΙΠ 50/1), Τόμος Β΄: Πιθανότητες και Στατιστική ΙΙ, ΕΑΠ, Πάτρα, 2000 (ΔΙΠ 50/2). Το συγκεκριμένο ΕΔΥ αναφέρεται σε όλα τα κεφάλαια των παραπάνω δύο τόμων του (Γ), με παραπέρα αναφορά σε έννοιες της Θεωρίας Πιθανοτήτων που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω τόμους. Ακόμα γίνεται αναφορά σε εισαγωγικές έννοιες της Στατιστικής. Περιέχει αρκετά λυμένα παραδείγματα και εφαρμογές για την κατανόηση των εννοιών αυτών.
 10. Πιθανότητα | Πείραμα τύχης | Δειγματοχώρος | Άλγεβρα | Διατάξεις | Συνδυασμοί | Δεσμευμένη πιθανότητα | Ανεξαρτησία | Τυχαία μεταβλητή | Συνάρτηση κατανομής | Πυκνότητα πιθανότητας | Ανισότητα του Chebyshev | Κεντρικό οριακό θεώρημα (Κ.Ο.Θ.) | Probability | Random experiment | Sample space | Algebra | Combinations | Permutations | Conditional probability
 11. Οι προαπαιτούμενες γνώσεις είναι βασικά στοιχεία του Απειροστικού Λογισμού.