Μάρκετινγκ ΙΙ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΔΕΟ33 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Ελληνικά
  4. ΓΟΥΝΑΡΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ) | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ) | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ (Δρ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΜΕΛΟΣ ΣΕΠ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) | ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ) | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΕΛΟΣ ΣΕΠ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) | ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΟΛΙΝΑ (ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ) | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ (ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕΛΟΣ ΣΕΠ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) | ΣΚΑΡΜΕΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ (ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΜΕΛΟΣ ΣΕΠ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) | ΤΣΙΑΜΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Δρ. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ )
  5. ΣΙΩΜΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ)
  6. ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΑΚΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
  7. ΣΙΩΜΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ)