Οπτικοποιημένα παραδείγματα σε ψευδοκώδικα (ΠΛΗ10,Β3)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΠΛΗ10 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Ελληνικά
  4. ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ, ΕΡΓΙΝΑ | ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
  5. 3 ώρες
    • Πώς πρέπει να χρησιμοποιηθεί η παρουσίαση: Το υλικό αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά, παράλληλα με τη μελέτη του αλγορίθμου στο 7ο κεφάλαιο του 2ου τόμου της ΠΛΗ10 και αφού ο φοιτητής θα έχει ακολουθήσει το χρονοδιάγραμμα όπως προβλέπεται από τη ΘΕ μέχρι αυτό το σημείο.
  6. ΠΛΗ10, τόμος 2ος - "Τεχνικές Προγραμματισμού", κεφάλαιο 7ο
  7. αναδρομή | αντιμετάθεση τιμών | πολλαπλασιασμός πινάκων | Βασίλισσες στις γωνίες | Πύργοι του Ανόι | αλγόριθμος