Περιγραφή, τρόπος λειτουργίας και βασικές πράξεις (εισαγωγή - εξαγωγή) σε στοίβες και ουρές (ΠΛΗ10, Γ3)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. Θεωρία και παραδείγματα των αλγορίθμων ταξινόμησης φυσαλίδας και δυαδικής αναζήτησης (ΠΛΗ10, Γ5)
  3. ΠΛΗ10 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  4. Ελληνικά
  5. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ
  6. 3 ώρες
    • Περιγραφή, τρόπος λειτουργίας και βασικές πράξεις (εισαγωγή - εξαγωγή) σε στοίβες και ουρές σε Macromedia Flash. Θεωρία και παραδείγματα των αλγορίθμων ταξινόμησης φυσαλίδας και δυαδικής αναζήτησης σε Macromedia Flash
  7. ΠΛΗ10/3 - «Δομές Δεδομένων», Κεφάλαια 2.2, 4 και 6
  8. αλγόριθμος | δυαδική αναζήτηση | ταξινόμηση φυσαλίδας