Μαθηματικά Για Πληροφορική Ι - Υπερκείμενο

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΠΛΗ12 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Ελληνικά
  4. Μαλιάκας, Μιχαήλ, Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αθηνών | Αδάμ, Μαρία, Δρ. ΕΜΠ – Μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) ΕΑΠ ΠΛΗ 12
  5. Μπούντης, Αναστάσιος, Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών
  6. Σκόδρας, Αθανάσιος, Καθηγητής ΕΑΠ | Σκόδρας, Αθανάσιος, Καθηγητής ΕΑΠ
  7. Μπούντης, Αναστάσιος, Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών
  8. 2