Παραδείγματα και Ασκήσεις Γραμμικής Άλγεβρας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΠΛΗ12 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Ελληνικά
  4. ΜΑΛΙΑΚΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ) | ΑΔΑΜ, ΜΑΡΙΑ (Δρ. ΕΜΠ – ΜΕΛΟΣ ΣΕΠ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΕΑΠ ΠΛΗ 12 )
  5. ΜΠΟΥΝΤΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ)
  6. ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΑΠ)
  7. ΜΠΟΥΝΤΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ)
    • Παραδείγματα και Ασκήσεις Γραμμικής Άλγεβρας
  8. Παραδείγματα και Ασκήσεις Γραμμικής Άλγεβρας