Υλικό για Γραμμική Άλγεβρα (ΠΛΗ12, Α1-Α6)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΠΛΗ12 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Ελληνικά
  4. ΜΑΛΙΑΚΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ | ΚΑΡΑΜΠΕΤΑΚΗΣ, Ν. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
  5. 16 εβδομάδες από 8 ώρες την εβδομάδα
    • Το αρχείο seyGrammikiKef1 ασχολείται με σύνολα, απεικονίσεις, τους μιγαδικούς αριθμούς, πολυώνυμα και μαθηματική επαγωγή. Το αρχείο seyGrammikiKef3 ασχολείται με τις βασικές ιδιότητες των πράξεων πινάκων, την επίλυση γραμμικών συστημάτων με τη χρήση πινάκων και τον τρόπο υπολογισμού του αντίστροφου πίνακα. Το αρχείο seyGrammikiKef5 ασχολείται με τις έννοιες της βάσης και του εσωτερικού γινομένου στους n-διάστατους πραγματικούς και μιγαδικούς χώρους. Το αρχείο seyGrammikiKef6 ασχολείται με τις έννοιες του διανυσματικού υποχώρου και των γραμμικών συνδυασμών διανυσμάτων ενός χώρου και του αθροίσματος υποχώρων. Το αρχείο seyGrammikiKef9 ασχολείται με τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα πινάκων/γραμμικών απεικονίσεων. Το αρχείο seyGrammikiKef11 ασχολείται με τις πραγματικές τετραγωνικές μορφές.
  6. ‘Γραμμική Άλγεβρα’ του Ι Μαρουλά, ΠΛΗ12