Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής για την ΔΤΕ 51

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΔΤΕ51 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. Βελισσαρίου, Ευστάθιος
 5. Τσάρτας, Πάρις - Γεώργιος
 6. Αγιομυριανάκης, Γεώργιος
 7. Ζαχαράτος, Γεράσιμος
 8. Ο μέγιστος χρόνος που απαιτείται για την συμπλήρωση του κάθε σετ ερωτήσεων κυμαίνεται από 25 λεπτά έως 30 λεπτά. (125 Ερωτήσεις)
  • Ο βασικός εκπαιδευτικός στόχος των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είναι ο φοιτητής, σε συνδυασμό με την μελέτη των τεσσάρων τόμων της Θ.Ε, να αποκτήσει συστηματική γνώση της λειτουργίας και συγκρότησης του Τουρισμού και του Τουριστικού Τομέα, της ανάπτυξης και οργάνωσης του Τουρισμού στον σύγχρονο κόσμο, του ρόλου του Τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη των τουριστικών χωρών, της σημασίας του περιβάλλοντος στον τουρισμό, της τουριστικής πολιτικής και κοινωνιολογίας, καθώς και της πληροφορικής στον τουρισμό. Παράλληλα οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών αποτελούν ένα βοήθημα και ένα υποστηρικτικό εργαλείο στα χέρια των φοιτητών και ένα είδος υποκίνησης στην προσπάθεια αυτομάθησης, στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των φοιτητών της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων.
 9. Οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τους αντίστοιχους τόμους της Θ.Ε. ΔΤΕ51 και αφορούν σε όλα τα επιμέρους κεφάλαια. Σε κάθε ερώτηση δίνεται και η αντίστοιχη σελίδα που βρίσκεται αναλυτικά η απάντηση. Α’ Τόμος Θ.Ε. ΔΤΕ51. Οι ερωτήσεις αφορούν στη Θεματική ενότητα «Τουριστικός τομέας» και ειδικότερα στην «Οικονομική του Τουρισμού και την Οργάνωση των τουριστικών ταξιδιών».
 10. Τουριστικό σύστημα | Τουριστική ανάπτυξη | Οργάνωση ταξιδιών | Σύνθεση ταξιδιωτικών πακέτων | Tourism system | Tourism growth | Organization of travels