Ο κύκλος ζωής τουριστικών προορισμών - Η περίπτωση της Κρήτης και της περιοχής ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης του Cavo Sidero

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΔΤΕ51 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (READER IN TOURISM AND LEISURE, NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY, NOTTINGHAM BUSINESS SCHOOL, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ)
 5. ΤΣΑΡΤΑΣ, ΠΑΡΙΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)
 6. ΑΓΙΟΜΥΡΙΑΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
 7. ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
 8. Για τη μελέτη της συγκεκριμένης απαιτούνται περίπου 4 ώρες. (50 Σελίδες + 13 Εικόνες)
  • Στόχος της μελέτης περίπτωσης είναι να εξετάσει τα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής που περνούν οι παράκτιοι τουριστικοί προορισμοί καθώς και το ρόλο που διαδραματίζουν διάφοροι εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες στην τελική διαμόρφωση ενός τουριστικού προορισμού, παίρνοντας ως παράδειγμα την Κρήτη και πιο συγκεκριμένα τα επενδυτικά σχέδια για την κατασκευή Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) στο Cavo Sidero της Σητείας, Κρήτης.
 9. Η μελέτη περίπτωσης έρχεται να συμπληρώσει το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό της Θεματική Ενότητας ΔΤΕ51 αναλύοντας σε μεγαλύτερο βάθος και συμπληρώνοντας τα παρακάτω κεφάλαια: ΤΟΜΟΣ Α - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Οι επιπτώσεις του Τουρισμού στις Οικονομίες, ΤΟΜΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Τουριστική ανάπτυξη: εννοιολογικές οριοθετήσεις και ζητήματα ανάλυσης, ΤΟΜΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πρότυπα τουριστικής ανάπτυξης: παράμετροι συγκρότησης των διαφορετικών προτύπων, ΤΟΜΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Ενότητες 4.1, 4.2 & 4.3: Σχεδιασμός και διαχείριση της τουριστικής ανάπτυξης, ΤΟΜΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Το περιβάλλον και η προστασία του, ΤΟΜΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Η σχέση τουρισμού και περιβάλλοντος, ΤΟΜΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Επιπτώσεις του Τουρισμού στο φυσικό περιβάλλον, ΤΟΜΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Επιπτώσεις του τουρισμού στο δομημένο περιβάλλον, ΤΟΜΟΣ Γ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Κοινωνικές και Πολιτισμικές επιπτώσεις του Τουρισμού στις τουριστικές περιοχές.
 10. κύκλος ζωής τουριστικών προορισμών, επιπτώσεις τουριστικής ανάπτυξης, περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης (ΠΟΤΑ), μεγάλης κλίμακας επενδύσεις, Kρήτη, resort cycle of evolution, tourism impacts, integrated resorts, large scale investments, Crete