Ανεξάρτητες Αρχές σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό Επίπεδο

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΔΕΟ24 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Ελληνικά
  4. ΝΤΑΛΑΚΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» ΔΕΟ 24 ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ – ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)
  5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΣΤΕΛΛΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  6. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
  7. 1