Η εφαρμογή της περιφερειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Χώρες Συνοχής (Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία) και χώρες Κεντρικής-Ανατολικής Ευρώπης (Ουγγαρία, Πολωνία): αποτελεσματικότητα και αδυναμίες

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΔΕΟ24 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
 5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΣΤΕΛΛΑ (ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
 6. ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 7. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ (ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ)
 8. Για το σύνολο της μελέτης του σχετικού διδακτικού υλικού, που στηρίχθηκε το ΕΔΥ, ο ενδεικτικός χρόνος μελέτης είναι 340 λεπτά. αναλυτικά οι χρόνοι μελέτης κάθε κεφαλαίου είναι: κεφαλαιο 1. 90΄, κεφαλαιο 2. 90΄, κεφαλαιο 3. 80΄, κεφαλαιο 4. 40΄, κεφαλαιο 5. 40΄. (23 Σελίδες)
  • Στόχος του ΕΔΥ “Η εφαρμογή της περιφερειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Χώρες Συνοχής (Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία) και χώρες Κεντρικής-Ανατολικής Ευρώπης (Ουγγαρία, Πολωνία)” είναι ο φοιτητής να εμπεδώσει τις γνώσεις που έχει αποκομίσει από τη μελέτη του τόμου Γ (Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης) του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού ή/και να λειτουργήσει συμπληρωματικά, ως προς την εμπέδωση των γνώσεων των φοιτητών, από την μελέτη του υπό έκδοση νέου τόμου Α “Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση και Δημόσια Πολιτική” των Λαδή Στέλλα και Νταλάκου Βασιλική.
 9. Από τον τόμο Γ “Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης” ο φοιτητής πρέπει να μελετήσει: Κεφάλαιο 1. Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Σύγκλιση και Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης. Κεφάλαιο 2. Η Χρηματοδότηση του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Κεφάλαιο 3. Θέματα Διοίκησης και Διαχείρισης του Β’ ΚΠΣ. Κεφάλαιο 4. Το Εθνικό Σκέλος του Β’ ΚΠΣ. Κεφάλαιο 5. Το Περιφερειακό Σκέλος του Β’ ΚΠΣ. Από τον υπό έκδοση νέο τόμο Α “Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση και Δημόσια Πολιτική” ο φοιτητής πρέπει να μελετήσει: Κεφάλαιο 3. Ο Κύκλος της Δημόσιας πολίτικης: Συγκρότηση Κυβερνητικής Ατζέντας, Διαμόρφωση Πολίτικης (Πλουραλισμός, Δίκτυα, Μη Λήψη Αποφάσεων και οι Διαστάσεις της Εξουσίας), Εφαρμογή Δημόσιας Πολίτικης, Αξιολόγηση Πολίτικης (Εκροές και επιπτώσεις της δημόσιας πολιτικής), Εργαλεία Πολίτικης. Κεφάλαιο 4. Προκλήσεις και Τάσεις στη Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική: Βασικές Άξιες Διοικητικής Μεταρρύθμισης Μεταρρυθμιστικές Τάσεις Πρακτικές Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων (Μεταρρυθμίσεις στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού). Κεφάλαιο 5. Εξωγενείς Παράγοντες των Μεταρρυθμίσεων Δημόσιας Διοίκησης και Πολίτικης: Εξευρωπαϊσμός και Αλλαγές Δημόσιας Διοίκησης και Πολίτικης. Επίσης, το ΕΔΥ μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τον υπό έκδοση νέο τόμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 10. διακυβέρνηση στην ΕΕ, πολυεπίπεδο σύστημα διακυβέρνησης της ΕΕ, Ευρωπαϊκή δημόσια πολιτική, εφαρμογή των Ευρωπαϊκών πολιτικών, περιφερειακή πολιτική στις χώρες Συνοχής και Κ-Α Ευρώπης, περιβαλλοντική πολιτική στις χώρες Συνοχής και Κ-Α Ευρώπης, governance in the EU, multi-level governance in the EU, European public policy, European public policy implementation, structural policy in Cohesion and CEE countries, environmental policy in cohesion and CEE countries