Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση και Δημόσια Πολιτική

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΔΕΟ24 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΠΛΑΓΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ Π.Κ.Π.Ε., Σ.Ε.Π. ΔΕΟ 24 ΕΑΠ)
 5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΣΤΕΛΛΑ (ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
 6. ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 7. ΛΑΔΗ, ΣΤΕΛΛΑ (ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» ΔΕΟ 24 ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) | ΝΤΑΛΑΚΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» ΔΕΟ 24 ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) | ΠΕΛΑΓΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» ΔΕΟ 24 ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
 8. Για το σύνολο της μελέτης του διδακτικού υλικού, που στηρίχθηκε το ΕΔΥ, ο ενδεικτικός χρόνος μελέτης είναι 330 λεπτά. (30 Eρωτήσεις)
  • Στόχος του ΕΔΥ ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, που εκπονήθηκε στη βάση του βιβλίου «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ», των Λαδή Στέλλα και Νταλάκου Βασιλική, είναι ο φοιτητής να δοκιμάσει τις γνώσεις που έχει αποκομίσει από τη μελέτη του σχετικού συγγράμματος και να κάνει σαφέστερα σημεία, που πιθανά να έχουν μείνει κενά από την μελέτη αυτή.
 9. «Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση και Δημόσια Πολιτική», Λαδή Στέλλα, Νταλάκου Βασιλική - Κεφάλαια 1, 2, 3, 4, 5.
 10. δημόσιος τομέας, δημόσια πολιτική, διανεμητική και αναδιανεμητική πολιτική, ρυθμιστική και αυτορυθμιστική πολιτική, δημόσια και ιδιωτικά αγαθά, γραφειοκρατία – ιεραρχική διοίκηση, κυβέρνηση, διακυβέρνηση, δίκτυο πολιτικής, ρυθμιστική ικανότητα της αγοράς, ισότητα, κοινοτισμός – συμμετοχική οργάνωση, φαταλισμός, ιεραρχία, γραφειοκρατία, διοικητικό κράτος, ατομικισμός, δημόσια επιλογή, κυβερνητική ατζέντα, συστημική ή δημόσια ατζέντα, θεσμική ή επίσημη ατζέντα, διαμόρφωση πολιτικής, εφαρμογή πολιτικής, εργαλεία πολιτικής, ρυθμιστικά εργαλεία, οικονομικά εργαλεία, επικοινωνιακά εργαλεία, αξιολόγηση πολιτικής, εκροές πολιτικής, νέο δημόσιο μάνατζμεντ, οικονομικότητα, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, νομιμότητα, λογοδοσία, κανονιστική μεταρρύθμιση, απορρύθμιση, συμμετοχή, μισθός με βάση την απόδοση, παγκοσμιοποίηση, διεθνοποίηση, εξευρωπαϊσμός, μεταφορά πολιτικής, δίκτυο μεταφοράς πολιτικής, εκμάθηση πολιτικής