Η Συμπεριφορά των «Κατεργάρηδων» και των «Ιπποτών» κατά τις μεταρρυθμίσεις του Βρετανικού Συστήματος Ιατρικής Φροντίδας - Το Διοικητικό Σχήμα Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων στην Ελλάδα βάσει του Ν. 3199/2003

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΔΕΟ24 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΝΤΑΛΑΚΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» ΔΕΟ 24 ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ – ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)
 5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΣΤΕΛΛΑ (ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
 6. ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 7. ΛΑΔΗ, ΣΤΕΛΛΑ (ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» ΔΕΟ 24 ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) | ΠΕΛΑΓΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» ΔΕΟ 24 ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
 8. Η Συμπεριφορά των «Κατεργάρηδων» και των «Ιπποτών» κατά τις μεταρρυθμίσεις του Βρετανικού Συστήματος Ιατρικής Φροντίδας: Σας συνιστούμε να ασχοληθείτε με την παρούσα μελέτη περίπτωσης στη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς αφού έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη του κεφαλαίου 4 του τόμου Α΄ «Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση και Δημόσια Πολιτική». Πριν ξεκινήσετε τη μελέτη σας, θα σας συνιστούσαμε να ξανακοιτάξετε τις ενότητες 2.3. «Θεωρία της Ιεραρχίας», 2.4. «Θεωρία του Ατομικισμού», 3.6. «Εργαλεία Πολιτικής» και 4.2.1. «Αγορές». Ο προβλεπόμενος χρόνος ολόκληρης της μελέτης υπολογίζεται στα 50 λεπτά.- Το Διοικητικό Σχήμα Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων στην Ελλάδα βάσει του Ν. 3199/2003: Προτείνουμε να επιχειρήσετε τη μελέτη του νόμου και την απάντηση των ερωτήσεων, αφού έχετε ολοκληρώσει την μελέτη των κεφαλαίων 2 και 3 του τόμου «Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση». Η ολοκλήρωση της μελέτης υπολογίζεται ότι διαρκεί περίπου 80 λεπτά. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε αυτό το χρόνο, θα μπορούσατε να απαντήσετε σταδιακά κάθε ομάδα ερωτήσεων (Α΄, Β΄, Γ΄ Δ΄). Η μελέτη κάθε ομάδας ερωτήσεων υπολογίζεται ότι διαρκεί 20 περίπου λεπτά. (60 Σελίδες)
  • Η Συμπεριφορά των «Κατεργάρηδων» και των «Ιπποτών» κατά τις μεταρρυθμίσεις του Βρετανικού Συστήματος Ιατρικής Φροντίδας: Η μελέτη περίπτωσης που έχετε στα χέρια σας έχει ως στόχο να σας προσφέρει ένα παράδειγμα της συμπεριφοράς των δρώντων στη δημόσια πολιτική μέσα σε ένα περιβάλλον που περνά από τις παραδοσιακές μεθόδους κινήτρων σε μεθόδους Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ. Λέξεις κλειδιά για την ανάλυσή μας είναι οι έννοιες των «ιπποτών» και των «κατεργάρηδων» που εμπνεύστηκε ο Julian Le Grand και αναλύονται στο βιβλίο του «Κίνητρα, Δράσεις και Δημόσια Πολιτική: «Ιππότες» και «Κατεργάρηδες», «Πιόνια» και «Βασίλισσες», Εκδόσεις Παπαζήση (2007). - Το Διοικητικό Σχήμα Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων στην Ελλάδα βάσει του Ν. 3199/2003: Η μελέτη περίπτωσης που έχετε στα χέρια σας σκοπό έχει να εξοικειωθείτε, μέσα από ένα πρακτικό και ρεαλιστικό παράδειγμα, με τις βασικές έννοιες της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης που μελετήσατε στα κεφάλαια 2 και 3 του τόμου Β΄ «Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση». Ο Ν. 3199/2003 σας προσφέρει μια καλή ευκαιρία να διαπιστώσετε πώς δομείται ένα διοικητικό σχήμα για την υλοποίηση μιας δημόσιας πολιτικής (πολιτική για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Ελλάδα), το οποίο μάλιστα, σύμφωνα με τις προθέσεις του νομοθέτη, έχει ως στόχο «την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων και η ενίσχυση των περιφερειακών δομών». Θα πραγματοποιήσετε τη μελέτη του νόμου απαντώντας σε τέσσερις ομάδες ερωτήσεων. Στις τρεις πρώτες ομάδες θα μελετήσετε τη Διοικητική Οργάνωση για την προστασία και διαχείριση των υδάτων σε Κεντρικό και Περιφερειακό Επίπεδο, την ιεραρχική σχέση μεταξύ των δύο επιπέδων και το είδος της αποκέντρωσης που επιχειρείται. Στην τέταρτη ομάδα ερωτήσεων θα διαπιστώσετε το πλήθος των νομοθετικών εξουσιοδοτήσεων που δίνονται προς τη Δημόσια Διοίκηση για την έκδοση κανονιστικών πράξεων ώστε να καταλήξετε σε συμπεράσματα για την κανονιστική αρμοδιότητα που αυτή διαθέτει κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας. Για κάθε ερώτηση, προτείνονται τα άρθρα του νόμου τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε για να απαντήσετε σωστά. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις δίνονται στο τρίτο μέρος της μελέτης.
 9. Η Συμπεριφορά των «Κατεργάρηδων» και των «Ιπποτών» κατά τις μεταρρυθμίσεις του Βρετανικού Συστήματος Ιατρικής Φροντίδας: Οι «ιππότες» και οι «κατεργάρηδες» αντιστοιχούν στις παραδοχές που υπάρχουν στη θεωρία της ιεραρχίας και τη θεωρία του ατομικισμού σχετικά με τη συμπεριφορά των εμπλεκομένων στη δημόσια διοίκηση και δημόσια πολιτική και τα κίνητρα τα οποία την υποκινούν, όπως τα μελετήσατε στις ενότητες 2.3. και 2.4. του τόμου Α΄ «Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση και Δημόσια Πολιτική». Η μελέτη μας έχει ως πρωταγωνιστές δύο Βρετανούς οικογενειακούς γιατρούς: τον Dr Knight που εμφανίζει τα χαρακτηριστικά του «ιππότη» και τον Dr Knave που διαθέτει τα κίνητρα του «κατεργάρη». Οι πρωταγωνιστές μας, στη διάρκεια της καριέρας τους έρχονται αντιμέτωποι με μια σειρά μεταρρυθμίσεων στο Βρετανικό Σύστημα Ιατρικής Φροντίδας που εισάγει κατ’ αρχάς η κυβέρνηση Thatcher και στη συνέχεια η κυβέρνηση των Εργατικών. Μελετώντας τις μεταρρυθμίσεις αυτές θα δείτε ένα καλό παράδειγμα εισαγωγής μεθόδων του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ, τη δημιουργία «οιονεί αγοράς» που μελετήσατε στην ενότητα 4.2.1. Επίσης η μελέτη αποτελεί μια καλή αιτία για προβληματισμό σχετικά με τα «εργαλεία πολιτικής» που μελετήσατε στην ενότητα 3.6. - Το Διοικητικό Σχήμα Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων στην Ελλάδα βάσει του Ν. 3199/2003: Η μελέτη περίπτωσης συνδέεται με τον τόμο Β΄ «Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση».
 10. Η Συμπεριφορά των «Κατεργάρηδων» και των «Ιπποτών» κατά τις μεταρρυθμίσεις του Βρετανικού Συστήματος Ιατρικής Φροντίδας: δημόσια πολιτική, public policy, ιεραρχική προσέγγιση, hierarchical approach, θεωρία του ατομικισμού, individualist approach, εργαλεία πολιτικής, policy instruments, κίνητρα, incentives, ιδιωτικό συμφέρον , private interest, ορθολογισμός, rationalism, αλτρουισμός, altrouism, νέο δημόσιο μάνατζμεντ, new public management, οιονεί αγορές, quasi markets, σύστημα ιατρικής φροντίδας, health care system, οικογενειακοί γιατροί, general practitioners (GPs), ιππότες, knights, κατεργάρηδες, knaves - Το Διοικητικό Σχήμα Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων στην Ελλάδα βάσει του Ν. 3199/2003: Δημόσια Διοίκηση, Public Administration, Αποκέντρωση, Decentralization, Περιφέρεια, Region, Διοικητική ιεραρχία, Administrative Hierarchy, Διακριτική ευχέρεια, discretion, Υπουργική Απόφαση, Ministerial Decision, Προεδρικό Διάταγμα, Presidential Decree, Αποφασιστική, γνωμοδοτική, εκτελεστική αρμοδιότητα, decisive, consultative, executive competence, διαδικασία παράβασης, infringement process, προστασία και διαχείριση των υδάτων, water protection and management