ΓΡΑΜΜΑΤΑ Ι: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Όμηρος, Ηρόδοτος, Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση, Ομηρικοί Ύμνοι

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΕΛΠ21 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Ελληνικά
  4. ΚΑΡΑΚΑΝΤΖΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ, ΣΕΠ ΕΑΠ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ | ΜΕΛΙΣΤΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΣΕΠ ΕΑΠ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΕΝΕΛΑΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΗΡΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ
  5. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΕΝΕΛΑΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
  6. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ) ΕΑΠ
  7. ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ