Ιστορικο-πολιτικό και νομικό πλαίσιο των ρητορικών λόγων του 5ου και 4ου π.Χ. αιώνα

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΕΛΠ21 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. Βολονάκη, Ελένη
 5. Βασίλαρος, Γεώργιος
 6. Καγιαλής, Παναγιώτης
 7. Παναγόπουλος, Ανδρέας
 8. Ο χρόνος μελέτης υπολογίζεται σε 2 ώρες για το πρώτο κεφάλαιο και 4 ώρες για το δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο περιέχει περισσότερες λεπτομέρειες της αθηναϊκής νομοθεσίας. (70 Σελίδες + 10 Εικόνες)
  • Το υλικό που έχετε στα χέρια σας συμπληρώνει το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό και διευκολύνει την κατανόησή του προσφέροντας στους φοιτητές και τις φοιτήτριες την ευκαιρία να γνωρίσουν το γενικότερο πλαίσιο μιας αθηναϊκής δίκης, καθώς και όλους εκείνους τους παράγοντες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη των αθηναϊκών νόμων. Στην ενότητα αυτή κάνουμε μία επισκόπηση της κωδικοποίησης και ανάπτυξης του αθηναϊκού νομοθετικού συστήματος, καθώς και της λειτουργίας του δικανικού συστήματος στην Αθήνα των κλασικών χρόνων.Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου, θα είστε σε θέση να: περιγράφετε τα στάδια που οδήγησαν στην ανάπτυξη του αθηναϊκού νομικού συστήματος σε άμεση σχέση με την εξέλιξη του δημοκρατικού πολιτεύματος∙ αναφέρετε όλους τους παράγοντες που συνέβαλαν στην απονομή της δικαιοσύνης στην Αθήνα των κλασικών χρόνων∙ περιγράφετε τα στάδια διεξαγωγής των αθηναϊκών δικών καθώς και την ευρεία κλίμακα υποθέσεων, ιδιωτικών και δημόσιων, που αφορούσαν ζητήματα θρησκείας, οικογένειας, κοινωνικής θέσης και πολιτικής ζωής των Αθηναίων.
 9. ΕΛΠ 21 Γράμματα Ι, Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία, Τόμος Α’: Αρχαϊκή και Κλασική Περίοδος. Εναλλακτικό διδακτικό υλικό για το Κεφάλαιο 14 (Ρητορική)
 10. Κωδικοποίηση των νόμων | Νόμος και ψήφισμα | Αναγραφή των νόμων | Δημοκρατία | Νέοι πολιτικοί | Ολιγαρχικά καθεστώτα | Τετρακόσιοι και Τριάκοντα | Νομοθεσία του 4ου π.Χ. αι. | Θέσπιση νέων νόμων | Αθηναίοι δικαστές | Ρητορική | Ήθος | Πάθος | Ανθρωποκτονία | Ατιμία | Ασέβεια | Democracy | Oligarchic regimes