Η δικανική ρητορική στο μικροσκόπιο ΙΙ: Δημοσθένους, Κατά Κόνωνος

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΕΛΠ21 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ, ΡΟΖΑΛΙΑ (ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ, ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (Κ.Ε.Ε.Λ.Γ.), ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)
 5. ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Φ.Π.Ψ.), ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ)
 6. ΚΑΓΙΑΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
 7. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ (ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
 8. "Για την αποτελεσματικότερη μελέτη του ΕΔΥ προτείνουμε το εξής χρονοδιάγραμμα: Για την Εισαγωγή (πλην των 3.3.5 και 3.3.6) 1-1.30 ώρες.
  • Στόχοι του συγκεκριμένου ΕΔΥ είναι οι φοιτητές μέσω της μελέτης του πλήρους κειμένου ενός ακέραια σωζόμενου ρητορικού (δικανικού) λόγου, να μπορέσουν να διακρίνουν τη δομή ενός ρητορικού κειμένου και να εντοπίσουν τις βασικές τεχνικές πειθούς του, ώστε αποκτήσουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν ως υποψιασμένοι πλέον αναγνώστες τον ρόλο του λογογράφου/ρήτορα και τη δύναμη της ρητορικής τέχνης, η οποία στηρίζεται σε κανόνες και τεχνάσματα, που βρίσκουν διαχρονικά εφαρμογή σε κάθε κείμενο, το οποίο προσπαθεί να πείσει για την αλήθεια των λεγομένων του.
 9. ΕΛΠ21/Α, ‘Αρχαϊκή και Κλασική Περίοδος’, Κεφάλαιο: 14, ‘Η ρητορική στην κλασική αρχαιότητα’ (σσ. 411-444)
 10. λογογράφος, διήγησις, πίστις, άτεχνοι και έντεχνοι πίστεις (λόγος, πάθος, ήθος), διαβολή, ενθύμημα, argumentum a fortiori, εικός, γραφή/δίκη, αγών τιμητός/ αγών ατίμητος, πρόκλησις, συνήγορος, δικαστής, δίαιτα (διαιτησία), κλεψύδρα, εταιρεία, μέτριος πολίτης, εταίρα, ύβρις, logographer (professional speechwriter), diegesis (narration), pistis (proof), atechnoi (artless) and entechnoi (technical) pisteis (proof), logos (argument), pathos (emotion), ethos (character), diabole (slander), enthymeme (rhetorical syllogism drawn from probable premises), argumentum a fortiori, eikos (argument from probability), graphe (criminal prosecution), dike (private suit), agon timetos (cause where penalty is assessed at court), agon atimetos (cause where penalty is fixed by law), proklesis (challenge), synegoros (advocate), dikast (judge), diaita (arbitration), klepsydra (water-clock), hetaireia (association), metrios (moderate) citizen, hetaira (courtesan), hybris (outrage)
 11. Η συγκεκριμένη ενότητα του ΕΔΥ αναπτύσσεται με στόχο να συμπληρώσει και να εμβαθύνει στο έντυπο υλικό που περιέχεται στο κεφάλαιο 14 του Α’ τόμου του εγχειριδίου του ΕΑΠ για την Θεματική Ενότητα ΕΛΠ 21: Γράμματα Ι, Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία (σσ. 411-444). Συνδέεται επίσης με το δεύτερο κεφάλαιο των Συνοδευτικών Κειμένων, το οποίο οι φοιτητές καλούνται να αναγνώσουν, προτού ξεκινήσουν τη μελέτη του ΕΔΥ, διότι αναφέρεται στους Σοφιστές, οι οποίοι θεμελίωσαν τις αρχές της ρητορικής τέχνης. Τέλος, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν περαιτέρω τη μεθοδολογία μελέτης ρητορικού κειμένου που τους διδάσκει το συγκεκριμένο ΕΔΥ, και να εντοπίσουν την επιχειρηματολογία και τις βασικές τεχνικές πειθούς στα κείμενα 12-18, που προέρχονται από τον Β τόμο της Ανθολογίας Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας των Θ. Κ. Στεφανόπουλου, Σ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζούλη, Γ. Κριτσέλη, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα 20022, και τα οποία διανέμονται στους φοιτητές της ΕΛΠ 21.