Στατιστική θερμοδυναμική. [Τόμος Β]

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΦΥΕ22 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Ελληνικά
  4. Μαυραντζάς, Βλάσης
    • 236 σ. : πίν.,σχέδ. ; 28 εκ.
  5. Φυσικοχημεία | Στατιστική θερμοδυναμική | Θερμοδυναμική