Κλασική φυσική Ι

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΦΥΕ22 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Ελληνικά
  4. Πιζάνιας, Μιχαήλ Ν.
    • 168 σ. : πίν., σχέδ. ; 28 εκ.
  5. Φυσική | Θερμοδυναμική | Physics | Thermodynamics