Ψηφιακές Επικοινωνίες Β' Μέρος

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΠΛΗ22 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΚΑΡΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠ, ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Υ)
 5. ΔΕΝΑΖΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
 6. ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 7. ΤΣΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)
 8. Υπολογίζεται ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στο υπερκείμενο μαζί με τις προτεινόμενες ασκήσεις από την βιβλιογραφία μπορεί να καλυφθεί σε περίπου 3-4 εβδομάδες συστηματικής μελέτης (προτείνεται μια Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση). (86 Σελίδες + 33 Εικόνες)
  • Τα θέματα που πρόκειται να περιγραφούν και οι γνώσεις που θα αποκομιστούν από τη μελέτη του βιβλίου συνοψίζονται στα εξής: αναλογικη διαμορφωση σηματων, δειγματοληψία, κβάντιση αναλογικών σημάτων, διαμόρφωση pcm και διαμόρφωση δέλτα, ψηφιακή κωδικοποίηση και μετάδοση αναλογικών σημάτων.
 9. Tόμος B': Γ.Φούσκας « Ψηφιακές Επικοινωνίες », ΕΑΠ, ΠΑΤΡΑ, 2002 - Κεφάλαια: 3-4-5. Tόμος B' (Μέρος Β): Ν.Δημητρίου « Ψηφιακές Επικοινωνίες ΙΙ. Σήματα-Διαμόρφωση-Θόρυβος», ΕΑΠ, ΠΑΤΡΑ, 2008 - Κεφάλαια: 1-3.
 10. πραγματικά-μιγαδικά σήματα, σήματα συνεχούς χρόνου – αναλογικά, σήματα διακριτού χρόνου, ψηφιακά σήματα, διαμόρφωση, ημιτονοειδή σήματα, διαμορφώσεις πλάτους, διαμορφώσεις γωνίας, μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό, δειγματοληψία, κβάντιση, διαμόρφωση pcm, διαμόρφωση δέλτα, ψηφιακοί κώδικες μετάδοσης σημάτων, signals, systems, analog signals, analog modulation, sampling, quantization, digitization, analog to digital conversion, signal coding
 11. Mια προηγούμενη εξοικείωση με στοιχεία Τριγωνομετρίας και Μαθηματικής Ανάλυσης θα μπορούσε να διευκολύνει σημαντικά την μελέτη του υπερκειμένου, και ιδιαίτερα η εξοικείωση με το μέρος Ι του παρόντος υλικού που πραγματεύεται την θεωρία σημάτων/συστημάτων και μ/σ Fourier.