Ψηφιακές Επικοινωνίες Α' Μέρος

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΠΛΗ22 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ SURREY (UK))
 5. ΔΕΝΑΖΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
 6. ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 7. ΤΣΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)
 8. Υπολογίζεται ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στο υπερκείμενο μαζί με τις προτεινόμενες ασκήσεις από την βιβλιογραφία μπορεί να καλυφθεί σε περίπου 3-4 εβδομάδες συστηματικής μελέτης (προτείνεται μια Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση). (64 Σελίδες + 40 Εικόνες).
  • Τα θέματα που πρόκειται να περιγραφούν και οι γνώσεις που θα αποκομιστούν από τη μελέτη του βιβλίου συνοψίζονται στα εξής: Περιγραφή Σημάτων στο πεδίο του χρόνου και των συχνοτήτων. Σειρές και μετασχηματισμοί Fourier. Περιγραφή των σχέσεων που διέπουν τα γραμμικά χρονικά αναλλοίωτα συστήματα και τα φίλτρα. Εισαγωγή στις έννοιες της συνέλιξης και της συσχέτισης σημάτων. Τρόποι υπολογισμού της ισχύος και της ενέργειας σημάτων. Μελέτη της περιοδικότητας σημάτων.
 9. "Tόμος B': Γ.Φούσκας « Ψηφιακές Επικοινωνίες », ΕΑΠ, ΠΑΤΡΑ, 2002 - Κεφάλαια: 1-3. Tόμος B' (Μέρος Β): Ν.Δημητρίου « Ψηφιακές Επικοινωνίες ΙΙ. Σήματα-Διαμόρφωση-Θόρυβος», ΕΑΠ, ΠΑΤΡΑ, 2008 - Κεφάλαια: 1-3.
 10. συνεχή - διακριτά σύνολα, αιτιατά σήματα, πραγματικά-μιγαδικά σήματα, σήματα συνεχούς χρόνου – αναλογικά, σήματα διακριτού χρόνου, ψηφιακά σήματα, περιοδικά – μη περιοδικά σήματα, ορθογωνικός παλμός, τριγωνικός παλμός, συνάρτηση sinc, μοναδιαίο βηματικό σήμα, πραγματικό εκθετικό σήμα, κρουστική συνάρτηση (dirac), γραμμικότητα, αλλαγή κλίμακας, χρονική μετατόπιση, ολίσθηση συχνότητας, δυισμός, συνέλιξη, διαμόρφωση, συνημίτονο, ημίτονο, ταυτότητα/θεώρημα parseval, signals, systems, complex numbers, euler, convolution, digital, analog
 11. Mια προηγούμενη εξοικείωση με στοιχεία Τριγωνομετρίας και Μαθηματικής Ανάλυσης θα μπορούσε να διευκολύνει σημαντικά την μελέτη του υπερκειμένου.