Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΠΛΗ11 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Ελληνικά
  4. Μάμαλης, Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθηνών | Ταμπακάς, Βασίλειος,Καθηγητής ΑΤΕΙ Πατρών | Οικονόμου, Γιώργος-Πέτρος, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών – Μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) ΕΑΠ ΠΛΗ 11 | Μητάκος, Θεόδωρος, Μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) ΕΑΠ | Μαυρίδης, Ιωάννης, Λέκτορας Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας | Παπαδόπουλος, Απόστολος, Λέκτορας ΑΠΘ | Κούτσικας, Χρήστος, Μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) ΕΑΠ | Καρακαπιλίδης, Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών | Καλλές, Δημήτριος, Μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) ΕΑΠ | Χονδρουδάκη, Άννα, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Υπουργείου Οικονομικών
  5. Χατζηλάκος, Θανάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΑΠ
  6. Σκόδρας, Αθανάσιος, Καθηγητής ΕΑΠ | Σκόδρας, Αθανάσιος, Καθηγητής ΕΑΠ
  7. Χατζηλάκος, Θανάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΑΠ
  8. 2