Θεωρία Σύνταξης υπο-ερωτημάτων (subqueries) σε SQL (Οικονόμου - ΠΛΗ11)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΠΛΗ11 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. Οικονόμου, Γεώργιο - Πέτρος
 5. Ξένος, Μιχαήλ
 6. Σκόδρας, Αθανάσιος
 7. Μία (1) τυπική εβδομάδα “τυπικού” φοιτητή ΕΠΕΙΤΑ από τη μελέτη του ΠΛΗ11 / Τόμου Β’ / Κεφαλαίου 5, η οποία “μεταφράζεται” σε, περίπου, 6 - 8 ώρες μελέτης ενός τυπικού φοιτητή της ΠΛΗ11, κατανόηση θεωρίας, κι άλλες τόσες αναφορικά στις προτεινόμενες, πρόσθετες ασκήσεις
  • Παρουσιάζεται νέο Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό, το οποίο καλύπτει θεωρητικά και πρακτικά τη σύνταξη υπο-ερωτημάτων (sub-query) σε SQL, ώστε να μπορέσουν οι φοιτητές της Θ.Ε. ΠΛΗ11 να αποκτήσουν πληρέστερη χρήση της γλώσσας. Τα υπο-ερωτήματα σε SQL μπορεί να μην αποτελούν “αναντικατάστατη” δομή Εντολών, σε σχέση με τον “κυρίως” κώδικα, όμως συντελούν στη βελτίωση του κώδικα σε SQL και είναι απαραίτητα κατά τη συνεργασία λογισμικού δι-επαφής (interface) και Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Σ.Δ.Β.Δ.). Αναλύεται η σύνταξή τους, οι διαφορετικοί Τελεστές οι οποίοι χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο και στη συνέχεια αναλύονται με παραδείγματα η αναζήτηση δεδομένων σε μια Β.Δ. με τη χρήση της γλώσσας SQL του λογισμικού “Oracle”, με τη χρήση υπο-ερωτημάτων. Βασίζεται στον Τόμο Β’: Βάσεις Δεδομένων της Ενότητας, στις αντίστοιχες Εργασίες και στο υλικό το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Πύλης της ΠΛΗ11, στις (παρελθούσες) Ακαδημαϊκές Περιόδους 2000 - ’01 έως και 2007 - ’08. Το υλικό περιέχει ύλη θεωρίας, αναλυτικές ασκήσεις επ’ αυτής και αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία και ιστο-βιβλιογραφία. Αρχικά, λοιπόν, παρουσιάζεται και αναλύεται η χρήση της SQL σε αυτό το λογισμικό για τη δόμηση των υπο-ερωτημάτων, οι Τελεστές γι’ αυτά, παραδείγματα χρήσης και, τέλος, ένας “οδηγός” για την καλύτερη σύνταξη ερωτημάτων (query) σε SQL, σε αντιδιαστολή με τη χρήση “παράλληλων” με αυτά δομών (π.χ. Όψεων ή ισοδύναμων υπο-ερωτημάτων)
 8. ΠΛΗ11, Τόμος Β’: Βάσεις Δεδομένων
 9. Ερωτήματα | SQL queries | Εντολές σε SQL | Λογισμικό Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Oracle | Αναζήτηση Δεδομένων σε Βάσεις Δεδομένων | Data Base Management System Oracle (v10gXE) software suite, | Data Mining | Data Bases