Χημικη Κινητική

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΦΥΕ22 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΒΑΚΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ (Σ.Ε.Π., ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 5. ΣΠΑΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 6. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 7. ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ (Σ.Ε.Π., ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 8. Ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρώσετε το τεστ εξαρτάται από εσάς. Οι ερωτήσεις έχουν χρονικό περιορισμό όμως μετά από κάθε απάντηση που θα δώσετε, ο χρόνος σταματά ενώ εμφανίζεται η σωστή απάντηση και το επεξηγηματικό κείμενο. Μπορείτε λοιπόν να κοιτάξετε την ερώτηση με την ησυχία σας. Βέβαια, ένας χρόνος των 20 λεπτών περίπου είναι αρκετός για την πραγματοποίηση του τεστ. (60 Ερωτήσεις)
  • Το εκπαιδευτικό υλικό που έχετε στα χέρια σας έχει σκοπό να βοηθήσει στη μελέτη σας, στο αντικείμενο της Χημικής Κινητικής που εντάσσεται στη Θεματική Ενότητα ΦΥΕ 22 (Φυσικοχημεία) του προγράμματος «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» του ΕΑΠ. Το υλικό αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Κάθε ερώτηση έχει 4 πιθανές απαντήσεις από τις οποίες μόνο η μία είναι σωστή. Θα πρέπει να επιλέξετε τη σωστή απάντηση για κάθε ερώτηση σε συγκεκριμένο χρόνο. Η χρονομέτρηση ανά ερώτηση ποικίλει (αφού κάθε ερώτηση δεν έχει τον ίδιο βαθμό δυσκολίας) αν και ο συνήθης χρόνος για κάθε ερώτηση είναι 30 δευτερόλεπτα. Κάθε ερώτηση συνοδεύεται από ένα μικρό κείμενο, στο οποίο σας δίνονται χρήσιμες πληροφορίες, εξηγώντας τη σωστή απάντηση και δίνοντας επιπλέον πληροφορίες για κάθε ερώτηση ή και απάντηση. Για να εκτελέσετε το υλικό θα πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και να επιλέξετε το αρχείο Start.html (βρίσκεται στο directory D:\...\ProtypoSthet\ProtypoSthet). Ειδικότερα, κάθε φορά που εκτελείτε το υλικό, μπορείτε να παράγετε τεστ των 10 ερωτήσεων. Σε κάθε ερώτηση θα πρέπει να επιλέξετε την σωστή απάντηση, κατά την γνώμη σας, και να «πατήσετε» την ένδειξη Validate. Μετά από κάθε ερώτηση μπορείτε να δείτε: την σωστή απάντηση, αν έχετε απαντήσει σωστά ή λάθος, και το συνοδευτικό κείμενο. Στην ολοκλήρωση του τεστ θα δείτε την συνολική σας επίδοση, ενώ έχετε τη δυνατότητα να δείτε πάλι τις ερωτήσεις με τις απαντήσεις και το σχόλιο.
 9. Το υλικό που έχετε στα χέρια σας είναι σχεδιασμένο ώστε να δρα συμπληρωματικά με το ήδη υπάρχον υλικό και δεν αντικαθιστά ούτε τις ασκήσεις ούτε τις δραστηριότητες που υπάρχουν στους δύο τόμους της Χημικής Κινητικής. Μην αμελείτε να ακολουθείτε το χρονοδιάγραμμα μελέτης που σας έχει σταλεί.Το συγκεκριμένο ΕΔΥ καλύπτει τα κεφάλαια της Χημικής Κινητικής.
 10. αμφίδρομες αντιδράσεις, αντιδράσεις δεύτερης τάξης, αντιδράσεις μηδενικής τάξης, αντιδράσεις πρώτης τάξης, αρχικό στάδιο, διαδοχικές αντιδράσεις, διαφορική μέθοδος, ενέργεια ενεργοποίησης, ενεργοποιημένο σύμπλοκο, εξίσωση Arrhenius, κινητική εξίσωση, μηχανισμός χημικών αντιδράσεων, παράλληλες αντιδράσεις, πολλαπλές αντιδράσεις, τάξη χημικής αντίδρασης, ταχύτητα αντίδρασης, χημική αντίδραση, χρόνος υποδιπλασιασμού, μέθοδος ολοκλήρωσης, χημική κινητική, activate complexes, activation energy, arrhenius equation, chemical reaction, chemical kinetics, differential method, first order reaction, half-life time, integration method, kinetic equation, mechanism of reaction, multiply reaction, parallel reaction, reaction order, reaction rate, second order reaction, sequential reaction, zero order reaction