ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ - ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΦΥΕ22 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Ελληνικά
  4. Καραϊσκάκης, Γεώργιος | Μπογοσιάν, Σογομών | Μπουρίκας, Κυριάκος | Οικονόμου, Ιωάννης | Τσιπλακίδης, Δημήτριος | Συνεβριώτης, I. | Σοφός, Δ. | Μακεδόνας, Α. | Τζιάκος, Ι.
  5. Σπανός, Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών κα ιΤεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
  6. Τζαμαρίας, Σπυρίδων, Καθηγητής, Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
  7. 2
  8. Για να δείτε τις βιντεοδιαλέξεις απαιτούνται: Internet Explorer 5.0 ή μεταγενέστερο Real Player 8 ή μεταγενέστερο Προτεινόμενη ανάλυση οθόνης: 1024 x 768 ή μεγαλύτερη