Κληρονομικές παθήσεις

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΦΥΕ31 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΔΩ (ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Π. ΤΟΥ ΕΑΠ ΣΤΗΝ ΦΥΕ31)
 5. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
 6. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ , ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 7. ΣΙΔΕΡΗΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
 8. Λόγω των επιπρόσθετων πληροφοριών που περιέχει ο προτεινόμενος χρόνος μελέτης ΕΔΥ είναι 6 ώρες. (20 Σελίδες + 19 Εικόνες)
  • ο φοιτητής θα αποκομίσει κατανόηση της μοριακής βάσης των κληρονομικών παθήσεων. Βοηθά στην κατανόηση των μοριακών μηχανισμών της αιτιοπαθολογίας των κληρονομικών παθήσεων, αναλύει περαιτέρω τις κατηγορίες των παθήσεων αυτών με συγκεκριμένα παραδείγματα. Εισάγει το φοιτητή στις τεχνολογίες γονιδιακής θεραπείας και βλαστικών κυττάρων και τις πιθανές εφαρμογές τους σε θεραπευτικές προσεγγίσεις αντιμετώπισης των νόσων αυτών.
 9. "Τόμος Γ΄ (ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ) της Θεματικής ενότητας ΦΥΕ31 «ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ» - Κεφάλαιο 7 και 10: Μοριακή βάση των μεταλλάξεων και τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA.
 10. γονιδίωμα, γονίδιο, μεταλλάξεις, τύποι κληρονομικότητας, ασθένειες, κυστική ίνωση, πολυπαραγοντικές κληρονομικές ασθένειες, γονιδιακή θεραπεία, βλαστικά κύτταρα, genome, gene, mutations, inheritance patterns, inherited diseases, cystic fibrosis, multi-factorial genetic disorders, gene therapy, stem cells
 11. Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει μελετήσει πρωτύτερα τα κεφάλαια 7 και 10 του Γ΄ Τόμου (Μοριακή Βιολογία) για εξοικείωση με τις βασικές έννοιες της δημιουργίας και επιδιόρθωσης των μεταλλάξεων.