Ο κύκλος των τρικαρβονικών οξέων - Αναπνευστική αλυσίδα, οξειδωτική φωσφορυλίωση - Δομή και λειτουργία των ενζύμων

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΦΥΕ31 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΒΟΡΓΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
 5. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
 6. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
 7. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΔΩ (ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΜΕΛΟΣ Σ.Ε.Π. ΤΟΥ ΕΑΠ ΣΤΗΝ ΦΥΕ 31)
 8. Ο κύκλος των τρικαρβονικών οξέων: Χρόνος μελέτης του ΕΔΥ είναι τουλάχιστον 3 ώρες και συστήνεται να προηγηθεί μια επανάληψη των βασικών αρχών του μεταβολισμού. Ο τρόπος μελέτης του ΕΔΥ συνίσταται στην προσεκτική μελέτη των χημικών διεργασιών. - Αναπνευστική αλυσίδα, οξειδωτική φωσφορυλίωση: Χρόνος μελέτης του ΕΔΥ είναι τουλάχιστον 3 ώρες και συστήνεται να προηγηθεί μια επανάληψη του Κεφαλαίου 3_3 και 3_4. Ο τρόπος μελέτης του ΕΔΥ συνίσταται στην προσεκτική μελέτη των χημικών διεργασιών. - Δομή και λειτουργία των ενζύμων: Χρόνος μελέτης του ΕΔΥ είναι τουλάχιστον 3 ώρες και συστήνεται να προηγηθεί μια επανάληψη των επιπέδων δομών των πρωτεϊνών και της χημικής κινητικής. (2 'Ωρες + 51 Λεπτά)
  • Ο κύκλος των τρικαρβονικών οξέων: Εκπαιδευτικός στόχος του ΕΔΥ είναι η συμπλήρωση του κεφαλαίου που σχετίζεται με τον κύκλο του Krebs. Ο φοιτητής μελετώντας το κείμενο αυτό θα αντιληφθεί σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια τη διαδικασία των αντιδράσεων του κύκλου του Krebs και της ρύθμισής του. Το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό συμπληρώνεται στην ανάπτυξη του Κεφαλαίου 3.2 του τόμου Β (Βιοχημεία). Το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό βελτιώνεται και συνδέεται με την γενικότερη εικόνα του μεταβολισμού και την παραγωγή ενδιάμεσων μεταβολιτών. Ο φοιτητής θα πρέπει να μελετήσει το ΕΔΥ διότι θα του δώσει μια προχωρημένη εικόνα των μεταβολικών διαδικασιών του κυττάρου. - Αναπνευστική αλυσίδα, οξειδωτική φωσφορυλίωση: Εκπαιδευτικός στόχος του ΕΔΥ είναι η συμπλήρωση του κεφαλαίου που σχετίζεται με τον καταβολισμό και την παραγωγή ενέργειας (ATP) στο κύτταρο. Ο φοιτητής μελετώντας το κείμενο αυτό θα αντιληφθεί σε βάθος τη διαδικασία της πρωτονιοκίνητης παραγωγής ενέργειας. Το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό εμφανίζεται στην ανάπτυξη του κυτταρικού καταβολισμού στο βιβλίο Βιοχημείας. Ο φοιτητής θα πρέπει να μελετήσει το ΕΔΥ διότι θα του δώσει μια προχωρημένη εικόνα της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης. - Δομή και λειτουργία των ενζύμων: Εκπαιδευτικός στόχος του ΕΔΥ είναι η συμπλήρωση του κεφαλαίου που σχετίζεται με τη δομή και λειτουργία των ενζύμων. Ο φοιτητής μελετώντας το κείμενο αυτό θα αντιληφθεί τους βασικούς μηχανισμούς λειτουργίας των βιοκαταλυτών, των ενζύμων. Το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό σχετίζεται με την ανάπτυξη των ενζύμων στο έντυπο υλικό. Το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό βελτιώνεται και συνδέεται με τη γενικότερη εικόνα της λειτουργίας των πρωτεϊνών. Ο φοιτητής θα πρέπει να μελετήσει το ΕΔΥ διότι θα του δώσει μια προχωρημένη εικόνα της ενζυμικής κατάλυσης στο κύτταρο.
 9. Ο κύκλος των τρικαρβονικών οξέων: Το ΕΔΥ συμπληρώνει: τον Τόμο Β, Κεφάλαιο 3-2: Ο κύκλος των τρικαρβονικών οξέων. - Αναπνευστική αλυσίδα, οξειδωτική φωσφορυλίωση: Το ΕΔΥ συμπληρώνει: τον Τόμο B, Κεφάλαιο 3_4 και 3_4. - Δομή και λειτουργία των ενζύμων: Το ΕΔΥ συμπληρώνει: τον Τόμο Β, Κεφάλαιο 2_4, Ένζυμα.
 10. Ο κύκλος των τρικαρβονικών οξέων: κύκλος του κιτρικού οξέος, κύκλος του Krebs, κεντρικός μεταβολικός δίσκος, Krebs cycle, central metabolic pathway - Αναπνευστική αλυσίδα, οξειδωτική φωσφορυλίωση: καταβολισμός, αναπνευστική αλυσίδα, παραγωγή ενέργειας και οξειδωτική φωσφορυλίωση, catabolism, respiration, oxidative phosphorylation, ATP, mitochondrion - Δομή και λειτουργία των ενζύμων: ένζυμα, ενζυμική κινητική, ενζυμική ρύθμιση, ενζυμική αναστολή, enzymes, enzyme kinetics, enzyme regulation, enzyme inhibition
 11. Ο κύκλος των τρικαρβονικών οξέων: Προαπαιτούμενες γνώσεις για την ανάγνωση του κεφαλαίου αυτού είναι οι βασικές αρχές του μεταβολισμού. - Αναπνευστική αλυσίδα, οξειδωτική φωσφορυλίωση: Προαπαιτούμενες γνώσεις για την ανάγνωση του κεφαλαίου αυτού είναι η γνώση του κύκλου του Krebs. - Δομή και λειτουργία των ενζύμων: Προαπαιτούμενες γνώσεις για την ανάγνωση του κεφαλαίου αυτού είναι τα διάφορα επίπεδα της δομής των πρωτεϊνών και της χημικής κινητικής.