Τεχνικές Φασματοσκοπίας Ορατού-Υπεριώδους: Βασικές Αρχές, Οργανολογία και Εφαρμογές

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΚΦΕ52 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Ελληνικά
  4. Μαρκέτος Παναγιώτης
  5. 1