Οι Δομικοί Λίθοι του Κόσμου μας-Η Δομή του Ατόμου

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΚΦΕ52 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. Φαρμάκης, Λάμπρος
 5. Καραϊσκάκης, Γεώργιος
 6. Καραϊσκάκης, Γεώργιος
 7. Καραϊσκάκης, Γεώργιος
 8. Οι χρόνοι μελέτης πρέπει να ακολουθούν τους χρόνους μελέτης που καθορίζονται για τη Θ.Ε. ΚΦΕ 52 στο χρονοδιάγραμμα μελέτης που ανακοινώνεται στην έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους στους φοιτητές. Υπολογίζεται ότι απαιτούνται κατά μέσο όρο 2 ώρες μελέτης για κάθε διάλεξη συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου για την επίλυση των προβλημάτων και τη μελέτη των αντίστοιχων εννοιών από το υπερκείμενο.( 5 Ώρες + 23 Λεπτά)
  • Στόχος του συγκεκριμένου ΕΔΥ είναι η εμπέδωση των διαφόρων εννοιών και θεωριών που σχετίζονται με τη δομή και την οργάνωση της ύλης. Με την ολοκλήρωση της μελέτης του συγκεκριμένου ΕΔΥ ο φοιτητής θα μπορεί να σκέπτεται και να προβληματίζεται στη γλώσσα της Επιστήμης. Μόνον έτσι επιτυγχάνεται η επιθυμητή καλλιέργεια επιστημονικής σκέψης, γεγονός πολύ σπουδαιότερο από την απλή απομνημόνευση γνώσεων. Για το λόγο αυτό η παρουσίαση γίνεται επαγωγικώς, λιγότερο δε απαγωγικώς, πάντοτε όμως με αυστηρώς λογική συνέχεια και, κατά το δυνατόν, χωρίς πρωθύστερα.
 9. Έντυπο υλικό που παρέχεται από το ΕΑΠ: Ν. Δ. Κλούρας, Σ. Π. Περλεπές ΄΄Γενική & Ανόργανη Χημεία, Τόμος Α΄, Ατομική Δομή, Περιοδικό Σύστημα, Ιδιότητες Ατόμων΄΄, ΕΑΠ, Πάτρα 2000. Εναλλακτικό υλικό που παρέχεται από το ΕΑΠ (Υπερκείμενο): Π. Μαρκέτος, Οργάνωση και Αλληλεπιδράσεις σε Μοριακό Επίπεδο, ΕΑΠ, Πάτρα 2005. Το συγκεκριμένο ΕΔΥ αναφέρεται στα επιμέρους κεφάλαια ΄΄Οι δομικοί λίθοι του κόσμου μας΄΄ και ΄΄Η δομή του ατόμου΄΄ του κεφαλαίου ΄΄Η δομή και η οργάνωση της ύλης΄΄ του Υπερκειμένου της Θ.Ε. ΚΦΕ 52. Το εκπαιδευτικό υλικό της συγκεκριμένης Θ.Ε. δεν είναι έντυπο αλλά πρόκειται για Υπερκείμενο. Σύνδεση μπορεί να γίνει με παράλληλη μελέτη.
 10. Schrödinger | Εξίσωση de Broglie | Ατομικό τροχιακό | Αρχή της αβεβαιότητας | Πολυηλεκτρονικά άτομα | Αρχή δομήσεως | Αρχή ελάχιστης ενέργειας | Απαγορευτική αρχή του Pauli | Properties of subatomic particles | Magnetic moment | Angular momentum