Μετρήσεις και Εργαλεία Μετρήσεων Ποιότητας Λογισμικού (Ξένος-WC-ΠΛΗ42-Ενότητα 1)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. ΠΛΗ42 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
 3. Ελληνικά
 4. ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ
 5. ΞΕΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ
 6. ΣΚΟΔΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 7. ΠΙΝΤΕΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 8. Πριν από κάθε major object (π.χ. video) αναφέρεται χρόνο μελέτης όχι μόνο σε διάρκεια του video, αλλά και σε πραγματικό χρόνο.
  • Αναφέρονται είτε άμεσα, είτε έμμεσα μέσα στη ροή του κειμένου και όχι για κάθε ενότητα, αλλά ακόμα και για μικρά τμήματα
 9. ΠΛΗ42/3: Διαχείριση και Ποιότητα Λογισμικού
 10. Ποιότητα Λογισμικού,Μετρήσεις Ποιότητας Λογισμικού,Μετρικές Ποιότητας Λογισμικού,Εργαλεία Μετρήσεων Ποιότητας Λογισμικού | Software Quality,Software Quality Measurements,Software Quality Metrics,Tools for Software Quality Measurements